Kolumn

Medborgarinitiativen – en ny arena för jaktpolitiken

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Möjligheten att lägga fram ett medborgarinitiativ har fått många medborgare som bekymrar sig för jaktrelaterade frågor att gripa webbläsaren. Inalles...

Gubbtalko

KolumnJukka Bisi filosofie doktor, gör en utredning för jord- och skogsbruksministeriet om jv-föreningarna.

I somras deltog jag i jaktvårdsföreningens talko på skjutbanan. Städning, byggande och målande stod på programmet. Till talkot infann sig...

Toppjakt och stamvård av vargen

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

I större delen av vårt land fick vi i höstas tillfälle att njuta av urstarka hönsstammar. Under älgjakten i november-december...

Utfodring med säd ökar risken för fågelinfluensa

KolumnJanne Pitkänen Specialsakkunnig Jord- och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen Enheten för vilt och fiske

Ministeriet föreslog i våras ett treårigt förbud mot användningen av säd som lockbete vid jakt på sjöfåglar. Förordningen gavs dock...