Ett nytt jaktår står för dörren

Ledaren
Jari Varjo Direktör Finlands viltcentral
Publicerad29.6.2022

Ett nytt jaktår står för dörren och åter en gång är tiden inne för att sätta utrustningen, hundarna och jägarna själva i skick. Det här betyder att vi går igenom redskapen för att kolla att de är som de ska, repeterar jaktens lagar och paragrafer, och åker till skjutbanan för att öva.

När skördetiden är inne bör vi fästa särskild uppmärksamhet på att vi använder fångstredskapen på rätt sätt. Under föregående säsong orsakade slagjärn för små rovdjur lidande för björnar som trampade i sådana. I skrivande stund pågår en ändring i paragraferna för att undvika en upprepning, men ansvaret vilar på oss jägare oavsett om de nya bestämmelserna hinner träda i kraft eller inte. Låt oss därför mangrant vara omsorgsfulla med fångstredskapen så de är som de ska vara och väl skyddade.

Särskilt viktigt är att vi välkomnar nya jägare och ger dem möjligheter att lära sig av erfarna. Det här kan med fördel inledas redan på förberedelsestadiet med redskapsvården och skytteträningen. En säker och ansvarsfull jaktkultur som respekterar naturen är en attityd som ska föras vidare till följande jägargeneration, och här bär vi alla ett ansvar.   

Genom våra egna handlingar skapar vi jaktens ansikte utåt. Vi tar således hänsyn till alla andra som också rör sig i naturen. På det viset kan samtliga njuta av friluftslivet, var och en på sitt sätt.

Glöm inte heller att jaga med måtta! En jägare tar aldrig mer än han eller hon behöver och kan ta vara på. Naturens håvor är fina och förtjänar att bli behandlade med tillbörlig respekt.

Jag önskar er alla ett gott och säkert nytt jaktår. Åter en gång väntar fina stunder i vår fantastiska natur!