De sociala medierna som informationskanal

Kolumn
Teppo Kakkonen Vice ordförande Finlands viltcentral
Publicerad2.5.2022

Så sent som för ett par decennier sedan fungerade bokserien Tapiola som en wikipedia för jägare, men numera kan vi klicka fram informationen på några sekunder på nätet. Där finns till och med videor om så gott som alla jaktformer, på gott och ont.

Vid utbildningen av nya jägare handlar samtalet ofta om att leta efter information för jägare. I dagsläget är det många som söker sig till eller hamnar i kanalerna för jägare på nätet, där det visserligen finns ett överflöd av information men även desinformation.

En fråga som ställs i en Facebookgrupp blir genast besvarad, men kvaliteten på svaren varierar. I regel finns alldeles korrekta svar i mängden, men de riskerar att drunkna bland alla stolligheter.

Toksvaren verkar ju ofta vara så väl underbyggda!

Alltså föreligger här faran att godkänna det svar som passar bäst ihop med frågan. Ett välunderbyggt toksvar kan ju låta som dagsens sanning.

Svårigheterna är konkreta eftersom frågorna ofta handlar om lagstiftningen. Till de återkommande hör frågorna om tillståndsprocessen vid vapenanskaffning, skillnaderna mellan olika orter och handläggningstiderna. Även frågorna om vapenlån är det många som grunnar på, både nya och erfarna jägare.

Debatten om okopplade hundar och lösa katter spinner på oavbrutet. Lagen ger klara besked i frågan utan några konstigheter, men ändå sprakar debatten på. Det är således inte förvånande att det är så lätt för dem som letar efter information att hamna på villovägar.

Var hittar jag då det rätta svaret? Ingen annanstans lika snabbt som på Facebook, men inom rimlig tid hittar den som söker det rätta svaret i flera källor. Polisens webbplats ger uttömmande svar om bestämmelserna för innehav av skjutvapen. På Finlands viltcentrals webbplats finner du svaret på det mesta som jägare grunnar på.

Den som frågar går inte vilse. Viltcentralens kundtjänst svarar på mejlade frågor.