Alla grubblar vi på framtiden

Kolumn
Jari Varjo Direktör Finlands viltcentral
Publicerad2.5.2022

Vi lever i omvälvande tider och grubblar på framtiden för vår verksamhet. Osäkerheten avsätter sina spår också i jaktvårdsföreningarna, som ju utgör ryggraden i hela viltförvaltningen. I synnerhet frivilligarbetet drabbas av de stigande kostnaderna.

Mitt i världens tumult och konflikter är det ändå en lättnad att se att vi lever i ett organiserat samhälle där civilsamhället funger så bra att ett flertal viktiga uppgifter kan skötas med frivilliga krafter. I viltsektorn visar sig detta ute på jaktvårdsföreningarnas vidsträckta arbetsfält, med förvaltningen av hjortdjursstammarna som ett gott exempel. Samarbetet mellan jaktvårdsföreningarna, jaktföreningarna och jaktsällskapen har, medan jaktåret lider mot sitt slut, uppnått goda resultat med bland annat förvaltningen av vitsvanshjorten. Samtliga involverade är värda ett stort tack!

Behovet av det här jobbet tar aldrig slut. Frivilligfältet har visat sig kunna hantera också besvärliga problem, bara verksamhetsförutsättningarna och samarbetet mellan de olika grupperna fungerar.

Artikeln där jaktvårdsföreningarna står vid ett vägskäl lyfter fram utmaningarna som realiteterna och stämningarna på fältet skapar. Där upplever man att byråkratin ökar och att befolkningen blir äldre, vilket drabbar flera områden.

Till våra gemensamma uppgifter hör att säkra framtiden. Lyckligtvis har flera jv-föreningar redan börjat. Man har slagit ihop jv-föreningar, infört nya verksamhetssätt och utökat samarbetet. Dessutom är flera nya samgångar under planering på olika håll i landet.

Det är viktigt att varje hörn av landet utvecklar sina egna skräddarsydda verksamhetsmodeller som säkrar framtiden. Det är min förhoppning att de här planerna som pågår på olika håll i landet ska framskrida utan avbrott. Ni utför ett pionjärarbete och utgör ett föredöme för oss alla!