Så här kommer du igång med bågjakten

Jakten med pilbåge är känd som en intensiv och utmanande jaktform, som kräver att skytten satsar utöver det vanliga. Dessutom krävs det mera träning, i synnerhet i början.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad3.5.2024

Somliga bågjägare jagar i flera år innan de fäller sitt första vilt. Andra ger upp redan i början eftersom det känns för komplicerat. Men är det faktiskt så svårt att jaga med pilbåge och går det att få upp mera fart redan i början? I den här artikeln har jag sammanställt några tänkvärdheter för nykomlingar att bita i, för att snabbare fatta galoppen.

Vapenvalet styr jakten

Bågen är ett vapen för korta avstånd där det fällande skottet skjuts på ungefär 20 meters håll. Det betyder att jägaren måste ta sig väldigt nära viltet. Antingen ska jägaren smyga sig alldeles tyst och i motvind eller så ska viltet komma inom räckhåll för jägaren. Det senare alternativet är oftast det lättare att genomföra, exempelvis med lockande foder, eller genom att vakta vid stigar som viltet brukar följa, eller genom att locka med pipa. Dessutom ska jägaren kunna spänna bågen på ett sådant sätt att djuret inte upptäcker rörelsen. Något uppföljande skott blir det aldrig tal om med båge, så jägaren måste ha tålamod att invänta det rätta ögonblicket.

Bågköpet

En jaktbåge är i allra högsta grad ett personligt jaktvapen. Om draglängden är för kort eller för lång blir skyttet svårare eller till och med omöjligt. Om bågen är för tung så kan skytten inte spänna den utan en orimlig ansträngning. Kontakta någon kunnig bågskytt, en bågskytteförening eller en affär i branschen när du tänker skaffa din första båge och be om hjälp. På compoundbågar med sikte ska både draglängden och dragvikten justeras efter skytten. Att bågen är korrekt inställd är det första och absolut viktigaste steget för att lyckas med skyttet.

En compoundbåge är alltid inställd för sin skytt. Ta gärna hjälp av någon som vet hur man gör det.

Tekniken först och därefter träna, träna

Korrekt skjutteknik är grundstenen för träffsäkerheten. Man kan lära sig att träffa också med dålig teknik, men man når goda resultat klart snabbare och mera bestående om man börjar med det grundläggande tillsammans med en kunnig skytt som instruktör. Precis som när du skaffade din första båge så behöver du också i början av skyttet en kunnig person som konkret handleder dig. När du lär dig den korrekta skjuttekniken så lägger du grunden för en rutin som sedan med träning leder till träffsäkerhet.

Skapa en rutin för skyttet

En skottchans innebär spänning. Pilen ska avlossas på ett inövat avstånd och det ska kännas enkelt och självklart. Träffområdet på viltet är inte särskilt stort om skottet skjuts snett uppifrån. Dessutom står ett djur sällan med bredsidan vinkelrätt vänd mot skytten. Skytten ska alltså på skjutbanan öva in träffsäkerheten och skaffa sig rutin som sitter i ryggmärgen, så att den första pilen helt säkert träffar där den ska. Träna hellre lite men ofta än mycket och sällan. Träna inte heller ända tills du tröttnar och låt bli att träna när du är trött; det leder bara till dåliga skott och fel i tekniken.

Det är förnuftigt att satsa minst hundratals kvalitetsskott på att skapa rutin innan man börjar variera träningen. Detta för att grunderna ska sitta i ryggmärgen. Först när rutinerna sitter övergår man till att simulera skottchanser på jakt. Det fällande skottet blir ju knappt någonsin avlossat som på skjutbanan, rak i ryggen med korrekt skjutställning.

Öva iklädd samma kläder som du kommer att ha på dig på jakten.
Övning på ett verklighetstroget mål förbereder skytten för skottchanser.

Öva realistiska skottchanser

En bågjägare gör klokt i att öva skytte också sittande, i branta vinklar uppåt och nedåt, med jaktkläderna på, i skymning, från ett gömsle och högt uppe i ett trädpass. Öva varje tänkbart scenario på förhand så att du känner till begränsningarna för din egen förmåga. Det kan kännas annorlunda än vid normalt skytte på bana eftersom de ovannämnda situationerna inkluderar nya faktorer att beakta, och somliga av dem är oväntade. Det nedre hjulet i ändan på bågen kan slå i sitsen på trädpasset om du inte är varsam, armbågen på pilhanden kan, när du siktar uppe i trädpasset, törna mot trädstammen, i gömslet kan pilen fastna i tyget som du har spänt upp, ärmen på jackan eller dragkedjans löpare kan råka i vägen för strängen. Och så vidare; listan är oändlig. Men genom att öva för olika händelser, mångsidigt och realistiskt, så bäddar du för framgång på jakten.

Kloka jägare börjar med att övningsklättra upp i trädpasset innan de gör det på jakt.

Utmanande men inte omöjligt

Bågjägaren sitter ofta på fyra till sex meters höjd i ett trädpass dit han eller hon klättrar med en säkerhetssele på sig. Väl på plats där uppe sitter jägaren i typiska fall i några timmar och kallnar innan den första skottchansen visar sig. När viltet befinner sig i en lämplig vinkel spänner han (eller hon) lugnt och försiktigt bågen och avlossar en enda pil, som ofelbart måste träffa rätt.

Under sittningen hinner solen ofta sjunka, vilket betyder att det har börjat skymma när skottchansen infinner sig. Jägarens rörlighet, muskelkondition och hälsa ska alltså tillåta att han klättrar upp och kan spänna bågen korrekt och utan uppvärmning. Han ska vara så rutinerad att skyttet sitter i ryggmärgen, att han inte behöver några prov- eller uppvärmningsskott. Bågjakten är med andra ord ingen enkel jaktform, i synnerhet inte för den som ännu inte har massor med träning i bagaget.

Men den som har filat på detaljerna, har fått kunnig handledning och har övat och planerat på förhand, han får uppleva fina jaktchanser och låter sig charmas av bågjakten. Känslan av att ha lyckats stannar garanterat i minnet!

När alla inövade moment klaffar så lyckas du på jakten. Den här fältharen stupade på en smygjakt.