Kommersiell hjortjakt med jaktbåge lockar

I Nordamerika ägnar sig miljoner jägare åt bågjakt på vitsvanshjort och även europeerna är intresserade av jaktformen. I Salo beslöt en jaktförening att utveckla bågjakten för jaktgäster.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad13.1.2023

För att finansiera verksamheten har jaktföreningen i Halikko varje år fällt några hjortar på talko och sålt köttet. På köpet har ortsbor som inte är markägare kunnat köpa viltkött till ett rimligt pris.

Året 2017 blev medlemmarna i jaktföreningen intresserade av bågjakt och började planmässigt utveckla den med tanke på jaktgäster. De gästande bågjägarnas förväntningar och jaktsätt verkade stämma överens med föreningens verksamhetskultur. 2021 fick jaktföreningen sina första förfrågningar från en tjänsteleverantör i utlandet som letade efter jaktmöjligheter för sina kunder.

Det är tillåtet att jaga med båge i ungefär hälften av de europeiska länderna. Danmark och Finland är de enda nordiska länderna där klövvilt får jagas med båge.

Konfliktfritt

Efter hand som bågjakten utvecklades kunde Halikko-föreningen varje år ta emot ett par jägargrupper som leverantören av jakttjänster förmedlar, och i viss mån även andra gäster, främst medlemmarnas egna vänner. Den handfull hjortar och rådjur som blir fällda på gästjakterna kompletterar jaktföreningens intäkter från hjortarna vars kött säljs vidare.

Föreningen använder pengarna till att bygga nytt och underhålla gammalt. När gäst- och kundjakterna bedrivs i en lämplig omfattning uppstår inga konflikter med föreningens egen verksamhet eller jakt. Dessutom betalar ju gästerna för boende och catering, vilket gynnar ekonomin på orten. Enligt föreningsmedlemmarna har gästjakterna också en viktig social dimension.

För europeiska jägare är vitsvanshjorten någonting speciellt.

Jaktgästerna gynnar ekonomin på orten

Eki Vähäkallio, som har grundat företaget Finnhunting som erbjuder jakttjänster, har under de senaste tio åren fört sina kunder på jakt på olika håll i världen. Affärsidén är att ge kunderna en positiv helhetsupplevelse av hög kvalitet. Även om kärnan består av minnesrika jakter och skottchanser så spelar en rad andra faktorer en överraskande stor roll för kundens upplevelse.

– Eftersom jakten är som den är, så är utfallet alltid oförutsägbart, oavsett vad guiden gör. Det viktigaste är att ta väl hand om kunden och där behöver man utöver tjänsteproducenten alltid lokala aktörer, berättar Vähäkallio.

En typisk veckoslutsjakt som Vähäkallio erbjuder innehåller utöver själva jakten åtminstone boende, måltider, eventuella guidetjänster och tillvaratagandet av det fällda viltet. Cateringtjänsterna, boendet på jaktorten och kunnandet är avgörande kvaliteter för tjänsteproducenten för att kundupplevelsen ska bli positiv. En rejäl bit av pengarna som kunden betalar går ju direkt till de här posterna.

– Det finns en stabil efterfrågan på bågjakt efter vitsvanshjort i vårt land, i synnerhet i utlandet. Vid bågjakt blir det ännu viktigare med guidetjänster eftersom det är ett mycket krävande jaktsätt, understryker Vähäkallio.


Både bågjakten och jakten med gevär på vitsvanshjort lockar jägare från när och fjärran. Det enda bekymmersamma i dagsläget är enligt Vähäkallio knappheten på jaktmarker för gäster och kunder, trots att det på sina håll finns gott om hjort.

– Jag hoppas på en öppen inställning från föreningarnas sida i frågan. Vitsvanshjorten är en rikedom och resurs eftersom den kan jagas på flera olika sätt, fortsätter han.

I Nordamerika förlänger bågjakten säsongen

Vitsvanshjorten har importerats till Finland och några andra europeiska länder, men det är bara i vårt land som hjorten har passerat 100 000-strecket och blivit ett vilt av betydelse. I Nordamerika uppgår vitsvansstammen med underarter till nästan 30 miljoner individer och betingar ett ekonomiskt värde på tiotals miljarder dollar när vi inkluderar licensavgifterna, jaktutrustningen och kringtjänsterna.

Att beräkna antalet bågjägare i vårt land är däremot vanskligt eftersom pilbågar är licensfria och därmed inte listade i något ägarregister. Inte heller behöver vapentypen uppges i fällningsanmälningen. Det finska bågjägarförbundet uppskattar att antalet bågjägare här i landet rör sig i storleksklassen 10 000 och stadigt ökar, i synnerhet sedan det blev tillåtet (2017) att jaga vitsvanshjort med jaktbåge.

I Nordamerika är det inte ovanligt med olika långa jaktsäsonger för olika typer av vapen. Säsongerna avvägs mot varandra efter respektive vapentyps förmåga att beskatta en viltstam. Bågjaktssäsongen på vitsvanshjort och vapitihjort börjar vanligen den första augusti och är den längsta, med inflikade kortare säsonger för olika typer av gevär.

Det här beror på att bågjakten kräver mera tid och förberedelser per fälld hjort. På det viset kan jaktsäsongen vara lång utan att beskattningen överskrider det målsatta intervallet. Den långa jaktsäsongen aktiverar fler jägare och tjänsteproducenter, och håller igång handeln med utrustning och tillbehör. I förhållande till avskjutningen genererar bågjakten alltså stora intäkter för företagare.