På de fällda vitsvanshjortarna tas blodprov för att bland annat analysera nivåerna av stresshormoner.

Bågens effekt som jaktvapen undersöks

Publicerad4.11.2021

Finska bågjägarförbundet gör en uppföljande undersökning av bågens effekt som jaktvapen. Undersökningen finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Bågen jämförs med geväret genom analyser av blodprover och fällningsinformation som inhämtas vid jakt på vitsvanshjort. Undersökningen omfattar minst 100 hjortar fällda med jaktbåge och 100 fällda med gevär.

Veterinärmedicine licensiat Mikaela Sauvala behandlar den insamlade informationen, gör analyserna, står för undersökningens upplägg samt skriver rapporten. Insamlingen av data avslutas den 15 februari.

Du finner undersökningens mellanrapport (på finska) här (jousimetsastys.fi)

Ytterligare information jousimetsastys.fi