Den fjärde regeln innebär också att skytten ska kontrollera bakgrunden. Jämför situationen i bilderna! Om skottet bommar målet eller kulan passerar genom det så vet jägaren bara i det ena fallet med säkerhet var kulan stannar. Bilder: Joni Saunaluoma och Jaakko Ruola
Vapensäkerhetens fyra regler

Regel 4 – Var säker på ditt mål

Vapensäkerhetens fjärde regel avviker markant från de tre föregående. Här handlar det inte om att förhindra ett vådaskott utan om beslutsfattandet inför ett skott.

Text Arto Määttä

Publicerad30.8.2022

1. Alla vapen är alltid laddade

2. Rikta aldrig pipan mot någonting som du inte tänker skjuta

3. Håll fingret borta från avtryckaren

4. Var säker på ditt mål

 

Den fjärde regeln handlar om att vara säker på både sitt mål och det som finns bakom målet. Regeln ska alltså uppfattas så, att skytten ska identifiera målet och med säkerhet veta att det är lovligt att skjuta på innan han skjuter. Skytten ska också vara säker på kulfånget. Om kulan passerar genom djurkroppen eller om hagel flyger förbi så får de inte orsaka skada.

Säkerhetsreglernas hierarki

Brott mot den fjärde regeln är oaktsamhet av det allra allvarligaste slaget eftersom det handlar om ett medvetet val; att skjuta eller låta bli. Ett felidentifierat mål eller ett utomstående offer kan inte bortförklaras som en olycka eftersom ansvaret alltid vilar på skytten.

Eftersom vapensäkerhetens andra regel förbjuder jägaren att använda kikarsiktet som en handkikare för spaning och identifiering måste också bakgrunden bakom målet granskas innan geväret riktas mot målet. Förklaringen att ”jag hade inte tänkt skjuta men det bara hände” duger inte som ett olycksfall eftersom det handlar om ett flerfaldigt brott mot säkerheten. Skytten har spanat med kikarsiktet riktat mot objektet och råkat röra avtryckaren.

Till de värsta brotten mot den fjärde regeln hör att skjuta utifrån ett antagande. Oftast handlar det om en felaktig identifiering av art och individ. Bortförklaringar hjälper inte eftersom skytten själv har fattat beslutet att skjuta. Att tro är inte att veta och antaganden har ingen plats i det här sammanhanget. Det handlar inte om ett olycksfall utan om ett grovt brott mot säkerheten!

Gör ändringar i hur du brukar göra

Kring den här regeln går det inte att skapa rutiner eftersom varje skottchans är annorlunda. Men det går att slipa attityderna så att det inte uppstår några regelbrott.

Selektiv jakt utifrån den utvalda individens egenskaper leder i regel till större omsorg. Felaktigheterna vid bedömningen av målet minskar efter hand som jägaren höjer kravnivån på bedömningen. När en person övergår från artidentifiering till att identifiera individer så innebär det ett stort kliv framåt.

Glöm inte heller utrustningen. I synnerhet vid skymning är en kvalitetshandkikare ovärderlig. Då kan jägaren identifiera målet med säkerhet utan att ens röra geväret. Vårt land släpar fortsättningsvis efter när det gäller användningen av handkikare, men bland annat vaktjaktens popularitet gör att allt fler skaffar sig en sådan.

Vi bör fästa ännu större uppmärksamhet på det som finns bakom målet. Efter hand som bebyggelsen expanderar så ökar riskzonerna. Undvik uppåtriktade skott så långt det bara är möjligt. Om det bakom målet finns luft eller skog så finns det heller ingen säkerhet.

Det viktigaste på jakt är att komma ihåg att en avfyrad kula inte kan göras oskjuten. Den fjärde säkerhetsregeln utgör grunden för säker jakt, men det krävs gränser, självdisciplin och rationellt tänkande för att efterleva den. Bytet får aldrig vara viktigare än säkerheten!

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Håll pekfingret rakt!

9.11.2023
Vapensäkerhetens fyra regler

Regel 3 – Håll fingret borta från avtryckaren

29.6.2022
En jägares utrustning

Jaktstegen som alternativ till jakttornet

29.6.2022