Om patienten är svårkontaktad men andas normalt vänder du honom i stabilt sidoläge och håller honom under observation tills hjälpen anländer. Sidoläget håller andningsvägarna öppna.

Plötslig sjukdom på jakt

Om din jaktkamrat kollapsar – vad gör du då?

Text Tero Kuitunen och Richard Lundell Bilder Tero Salmela

Publicerad9.11.2023

Om en jägare drabbas av en sjukdomsattack i terrängen kan det dröja innan tillkallad hjälp anländer. Ett beslutsamt ingripande kan ändå rädda patienten, även i allvarliga fall. Lyckligtvis är de såkallade fältåtgärderna okomplicerade och lätta att komma ihåg.

Sanitetskaptenlöjtnant Richard Lundell är också jägare och uppmanar samtliga jägare att informera sina jaktkamrater om de lider av någon sjukdom som kan leda till en plötslig attack, så att kamraterna kan handla rätt.

– Till exempel diabetes yttrar sig så, att patienten kan tappa medvetandet på grund av för lågt blodsocker. Om jaktkamraterna vet om det så kan de ge patienten socker, honung eller annat sött. Det har oftast snabb effekt och situationen blir mindre allvarlig. Därför borde minst en av jägarna i sällskapet vara informerad.

En defibrillator, även kallad hjärtstartare, läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett hjärtstopp. Apparaten kan därför användas av vem som helst. Apparaten kommer med åskådliga anvisningar för hur elektroderna ska fästas på patienten.

Enligt Lundell är det viktigt med omsorgsfulla förberedelser på förhand för att en sjukdomsattack inte ska sluta illa.

– Ta en funderare på hur ni ska hantera vanliga och allvarliga sjukdomsfall, och gör det på både föreningsnivå, jaktlagsnivå och sällskapsnivå. Infoga gärna beredskapen för sjukdomsattacker i jaktplaneringen, med hänsyn till förhållandena på ort och ställe. Om jägarna befinner sig långt borta från vägar, så det dröjer innan hjälpen anländer till platsen, kan det vara skäl att ha med sig utrustning som en defibrillator, understryker Lundell.

En allvarlig sjukdomsattack känner man igen på att patienten är okontaktbar. Men oavsett orsaken till medvetslösheten är åtgärderna de samma och de ska inledas omedelbart.

 


Som sakkunnig för artikeln fungerar sanitetskaptenlöjtnant Richard Lundell, som även jagar.

Bedöm tillståndet

Tala till patienten och skaka honom. Om han inte vaknar, försök med att vålla honom lindrig smärta.

Öppna andningsvägarna. Vänd vid behov patientens huvud så, att andningsvägarna hålls öppna.

Ring nödnumret 112

112-appen rekommenderas eftersom den automatiskt visar den exakta positionen för räddningspersonalen.

Hjärtmassage

Lägg båda händerna mitt på bröstbenet och tryck med hela överkroppen och raka armar. Gör flera skarpa tryck per sekund. Trycken ska vara ungefär ett par cm djupa.

Det är tungt att ge hjärtmassage. Gör därför flygande byten ungefär varje minut om det finns flera personer på plats.

Om det finns flera jägare på plats löper åtgärderna smidigare om en person leder första hjälpen och fördelar uppgifterna. Om du däremot är ensam, ring via 112-appen med högtalaren påslagen och inled hjärtmassagen omedelbart efter bedömningen av situationen.

Fortsätt med hjärtmassagen tills hjälpen anländer och ger dig tillstånd att sluta.

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Första hjälpen-väskan är väl med?

7.3.2023
Livräddning, del 3

Nedkylning hotar skadad person

2.9.2021
Livräddning, del 1

Tryckförband

15.3.2021