Livräddning, del 2

Hejda blödningen med tryckförband och sårpackning

Föregående avsnitt handlade om att ge den livräddande första hjälpen genom att göra en avsnörning som hejdar blodflödet i den skadade kroppsdelen, en arm eller ett ben. Men ett sådant förband är inte det enda sättet, även om det i vissa situationer är det bästa sättet att hejda en blödning. Med ett tryckförband kan du hejda lindriga, medelsvåra och till och med allvarliga blödningar.

Text och bilder Ville Voipio

Publicerad4.5.2021

I motsats till avsnörningen, som läggs ovanför skadan på armen eller benet, så läggs tryckförbandet direkt på såret. Vilket innebär att förbandet inte hejdar blodcirkulationen i resten av armen eller benet i samma utsträckning. Ett tryckförband kan också läggas på huvudet, halsen och ljumsken. Som tryckförband kan användas särskilda förband för ändamålet, vanliga idealförband eller vilket tyg som helst.

Här gäller samma som för en avsnörning; patienten ska ligga eller sitta så att det blödande såret befinner sig högre än hjärtat.

Applicera tryck på såret innan du lägger förbandet; be patienten själv trycka på det om han eller hon förmår göra det. Lägg ett stramt tryckförband på såret och fortsätt trycka på det med händerna i minst fem minuter. Följ med patientens allmäntillstånd och blödningen. Om blödningen fortsätter genom förbandet ska du om det går dessutom göra en avsnörning.

Skada i buken eller bröstkorgen

En stickskada i magen kan visa en väldigt liten yttre blödning trots att den inre blödningen är riklig. Lägg den skadade på rygg med uppdragna knän för att bukväggen inte ska strama vid skadan. Ställningen lindrar tillvaron för patienten.

En medvetslös patient ska läggas på sida. Täck såret med rena förband. Tryck inte tillbaka vävnad (exempelvis tarmar) som tränger ut genom såret.

Skador på bröstkorgen blöder sällan på utsidan, men den inre blödningen kan vara riklig. Dessutom finns det risk för skada på hjärta och lungor. Patienten ska inta sittande ställning och trycka på såret. Jag rekommenderar ett förband som andas på såret och avråder från lufttäta material.

Din personliga första hjälpenväska ska innehålla:

  • Avsnörningsförband
  • Tryckförband
  • Förband för sårpackning
  • Hypotermifilt

Sårpackning på en benskada

Med sårpackning menas att man fyller såret med gasbindor eller särskilda hemostatiska förband som får blödningen att stanna snabbare. Sårpackning kan göras på armar och ben, men inte på buken eller bröstkorgen.

Använd fingrarna och fyll hela såret ända till bottnen med förband eller gasbindor. När såret är fyllt applicerar du hårt tryck på det i fem minuter till för att blodet säkert ska koagulera. Lägg därefter ett tryckförband på skadan.

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Första hjälpen-väskan är väl med?

7.3.2023
Livräddning, del 3

Nedkylning hotar skadad person

2.9.2021
Livräddning, del 1

Tryckförband

15.3.2021