Livräddning, del 3

Nedkylning hotar skadad person

Nedkylning eller hypotermi kan utgöra ett allvarligt hot för jägare och fiskare. Som nedkyld betraktas en patient vars kroppstemperatur har sjunkit till eller under 35 grader. I synnerhet i kombination med en skada kan läget bli livshotande.

Text och bild Ville Voipio

Publicerad2.9.2021

I den här artikeln ska vi inte fördjupa oss i vården av en nedkyld person utan koncentrera oss på hur du förebygger att en skadad person blir nedkyld. Vi tittar också på orsakerna till att nedkylning är skadligt, i synnerhet i vården av en patient som blöder.

När kroppstemperaturen sjunker så ökar stressnivån i kroppen, blodets koagulering och blodcirkulationen rubbas och patienten kan förlora medvetandet. Detta innebär en avsevärt ökad risk för att den skadade ska dö.

I den här artikelserien har vi hittills koncentrerat oss på allvarliga blödningar och som jag har nämnt i de tidigare artiklarna hör temperaturregleringen till det viktigaste för att hålla personen vid liv. Temperaturkontrollen utgör en hörnsten därför att den fungerar också i terrängen.

Förhindra nedkylning, håll patienten varm

27 grader är en neutral temperatur på omgivningen för människokroppen. Vilket gör det lätt att inse att kroppen nästan undantagslöst börjar kylas ner här i vårt klimat om en person inte rör på sig och producerar värme.

Hypotermivården handlar helt enkelt om att förhindra värmeförluster och hålla patienten varm. Så fort de livräddande åtgärderna är gjorda går du vidare steg för steg för att förhindra att patienten blir nerkyld. Marken är kall, vinden kyler och vädret är kallt!

Skapa ett isolerande skikt mellan patienten och det kalla underlaget, med exempelvis en sovsäck. Om det går så flytta patienten inomhus, skyddad mot kyla och blåst, eller tänd en brasa för att skapa värme. Byt i mån av möjlighet kläder som har blivit våta av blod, vatten eller någon annan vätska till torrt eller lägg någonting isolerande mellan huden och det våta.

Rymdlakan i första hjälpenväskan

På marknaden finns en hel del utrustning för att förebygga och vårda hypotermi. Det enklaste är ett lätt rymdlakan och i den finaste ändan finner vi hypotermipåsar och värmeförpackningar. Samtliga tjänar dock samma syfte, att skydda patienten mot kyla och minimera värmeförlusterna. Ett lätt rymdlakan tar upp obetydligt med plats i IFAK-förpackningen och tynger inte jägarens ryggsäck med mer än några gram.

Principen för hur man använder ett rymdlakan är oerhört enkel: Skydda den skadade mot kyla och väta. Patienten kan sitta i famnen på hjälparen eller så stoppar du in rymdlakanet mellan huden och kläderna. Det går också att knyta en knut på rymdlakanets långsida så att det bildas en påse som fungerar som huva. Kom ihåg att skydda huvudet eftersom blödningen koncentrerar blodcirkulationen till de livsviktiga organen och värmeförlusterna genom huvudet är stora.

Svep in patienten i lakanet och hjälp honom eller henne att ta på kläderna igen, över lakanet. Fortsätt med åtgärder som förhindrar ytterligare värmeförluster, som att placera patienten i en sovsäck.

 

1. Knyt en knut på rymdlakanet och hjälp upp patienten i famnen på dig. Se till att andningsvägarna hålls öppna.
2-3. Rymdlakandet ska ligga mot huden och isolera mot de våta kläderna.
4-5. Svep in hela överkroppen så tätt som möjligt med rymdlakanet och klä kläderna utanpå.
6. Patienten får inte ligga på marken utan isolering emellan. Håll honom i famnen och håll ett öga på andningsvägarna och hur patienten mår.

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Första hjälpen-väskan är väl med?

7.3.2023
Livräddning, del 1

Tryckförband

15.3.2021