Viltkameran ger jägaren värdefull information om mårdhundarnas dygnsrytm och gör jakten exaktare.

Doftämbaret: Vaktjakt utan åtel

Det satsas allt mera resurser och kreativitet på att jaga de skadliga främmande rovdjuren, och vackert så. Effektiv jakt vid åtel kan avkasta flera mårdhundar per kväll, men hur jagar man med åtel om det är för krångligt att anlägga en sådan eller om det inte går för sig att stapla animaliska rester fullt synligt?

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad8.7.2021

Ett doftämbar kan från fall till fall avse vilken sluten konstruktion som helst som det är omöjligt för små rovdjur att ta sig in i. Den har springor eller borrade hål som släpper ut dofterna av det lockande materialet inuti. Enligt hörsägen används olika varianter av doftämbaret också i andra länder med framgång på smårovdjursjakt. De större kusinerna – det vill säga tunnor – hittas i aktivt bruk i bland annat Nordamerika vid jakt på svartbjörn. Betningen för svartbjörn sker traditionellt med slutna tunnor som är fyllda med bröd, donitser, hundmat, popcorn och annat som befunnits effektivt. Tunnan bjuder rovdjuret på underhållning och sysselsättning, och jägaren på effektiv jakt.

Här hos oss handlar jakten med doftämbar främst om mårdhund. Åteljakten på mårdhund är effektiv och populär, och av allt att döma fungerar doftämbaret nästan som en åtel på mårdhundsjakt.

Enkel konstruktion

Konstruktionen består av en behållare – exempelvis ett ämbar med lock – med ett rör som leder upp dofterna till markytan. Tänk också på ämbarets hållbarhet; det ska hålla när tjälen går i och ur jorden. Dessutom ska ämbaret vara lätt att plocka bort och det ska vara enkelt att fylla på med doftstarkt material.

Du håller igång ämbaret genom att regelbundet tanka det med sådant som lockar mårdhundar. Sprid gärna någonting lockande runt omkring ämbaret, som doftmedel.

Röret ska vara generöst tilltaget och lätt att öppna. Det förenklar påfyllningen.
Gräv ner ämbaret så att locket ligger klart under marknivån och bara röret är synligt.

Jakten med doftämbar

Mårdhunden får jagas året om. Dofterna fungerar oavsett årstiden bara själva behållaren ligger under tjälen. Om den fryser dämpas dofterna, men de elimineras inte helt.

Doftämbaret skapar möjligheter till både vaktjakt och jakt med ställande hund när jägaren har fått en etablerad kundkrets. En viltkamera ger jägaren en klar uppfattning om mårdhundarna som gästar tunnan och när på dygnet de gör det, vilket gör jakten exaktare.

Minimera störningarna vid ämbaret så lär sig inte mårdhundarna att undvika vissa tider. Då kan jägaren lyckas fälla flera individer under en och samma kväll.

Mårdhunden rör sig gärna i skymning och mörker. Numera är det tillåtet att använda lampor och infraröd- och värmesikten vid jakt på skadliga främmande rovdjur och det är förnuftig att använda sådana.

Sannolikt låter mårdhunden sig inte luras i det oändliga av enbart dofter om den inte emellanåt får någonting att äta. Jag rekommenderar därför att du alltid tar med dig några godbitar när du jagar eller att du i närheten ställer upp en foderautomat som ibland bjuder på någonting gott att knapra på.

Efter lagändringen är det numera tillåtet med mörkersikten, även sådana som fästs på kikarsiktet, vid jakt på mink och mårdhund. De är synnerligen användbara hjälpmedel.
Bygg flera doftämbar när du en gång håller på. Växla vaktplats regelbundet, det minskar jakttrycket och ökar utsikterna till fällning.

Ett doftämbar för mårdhund

Konstruktionen:

  • Utgå från ett stadigt ämbar med lock.
  • Fäst ett 100 mm rör på insidan av ämbaret med exempelvis popnitar. Lämna utrymme nedtill så betet kan hällas i utan att röret täpps till.
  • Täpp till röret upptill med en plugg. Borra hål i röret runt om så dofterna kan sippra ut.
  • Fäst ett insektnät upptill (på insidan) på röret så flugorna inte kommer åt betet.

I terrängen:

  • Gräv ner ämbaret så att locket ligger klart under markytan och bara röret syns.
  • Häng upp en viltkamera bredvid röret; fotografera mårdhundarna och följ deras dagliga rytm.
  • Kring röret kan du strö kattmat eller hundtorrfoder så rovdjuren emellanåt hittar nåt ätbart.

Mera om samma ämne