En jägares utrustning

Hjortdjursbulvaner

Här i vårt land är det få som vet att bulvaner också fungerar på hjortdjursjakt. De öppnar en ny dimension för lockjakten.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad30.8.2022

Lockjakten bjuder på fantastiska upplevelser, men tvingar samtidigt jägaren att satsa på övning och viltkunskap.

Synobservationen stöder viltets övriga sinnen

I sin typiska form handlar lockjakten om att imitera viltets ljudvärld. Vid rävjakt med lockpipa skapar jägaren ett nödrop som låter som ett lättfångat byte. Vid lockjakt på rådjur härmar jägaren en parningsvillig get. Vid lockjakt på hjort skramlar jägaren med horn och skapar illusionen av två hanar som gör upp om en hona. I djurens värld är opportunismen en dygd och ibland ett krav för att överleva och föra arten vidare.

Den som jagar med bulvan tillför viltets sinnevärld en impuls till. Nordamerikanska videor om lockjakt på älg inleder ofta med ett högljutt lockande. När älgtjuren inträder på scenen lurar jägaren den exempelvis genom att lyfta en kanotpaddel tvärs över huvudet och vifta långsamt med den. Älgtjuren anländer alltså till platsen ditlockad av ljudet och eftersom synen är svag så upptäcker den att det redan finns en konkurrent på platsen som uppvaktar älgkon. Paddeln ser i älgens ögon ut som skovelhorn och förstärker älgtjurens uppfattning av läget. Utan den här förstärkande synobservationen skulle älgtjuren kanske ana ugglor i mossen och stanna längre ifrån.

Bulvaner kan också användas för att locka älg. Ett älghuvud med horn i silhuett kan vara precis vad som behövs för att locka en tjur inom skotthåll.

Bulvanerna skapar en fullkomlig illusion

Med bulvaner handlar det om att tillsammans med ljudeffekter och ibland även dofter skapa en fullkomlig illusion. I bästa fall lyckas jägaren åstadkomma ett för viltet övertygande scenario som lockar djuret närmare och dit som jägaren vill ha det. Bulvanen utgör pricken över i:et för illusionen och fullbordar fällningen.

En flock gräsänder vänder man med lockpipan till sig och hoppas att änderna ska upptäcka de utlagda vettarna och landa intill dem. Det öppnar en skottchans för jägaren. Samma logik kan också tillämpas på hjortdjur.

Video: Så här jagar du råbock med bulvan

Placeringen är avgörande

En bulvan som föreställer en hind placeras så, att hjorthanen kan närma sig bakifrån. Om bulvanen föreställer en annan hane så utmanar den konkurrenten framifrån. Beroende på skjutvapnet och skjutsektorerna ska jägaren vid placeringen också ta hänsyn till vindriktningen och sitt eget avstånd till bulvanen. Ofta tar viltet en omväg och närmar sig bulvanen mot vinden. Avståndet mellan jägaren och bulvanen ska alltså vara väl avvägt och jägaren ska befinna sig under vinden från bulvanen sett. Det finns alltså en rad faktorer som jägaren ska beakta när han placerar bulvanen. Till det viktigaste hör att den står fullt synlig från alla håll. En bulvan fungerar ju bara om viltet får syn på den!

Råbocken kom som gubben ur lådan för att kolla inkräktaren i reviret. Bocken kretsade i bortåt tio minuter kring bulvanen, skrapade med klövarna och slängde med huvudet.

Bulvaner av många olika slag

På vår inhemska marknad är utbudet av bulvaner för hjortdjur rätt magert. De flesta är hopvikbara silhuetter av tyg. Sådana fungerar på långt håll, men på nära håll spricker illusionen. 3D-bulvanerna som är populära i Nordamerika skapar en klart verklighetstrognare bild och kan locka en hjorthane ända fram, för att strida eller para sig.

Det går utmärkt att tillverka en silhuettbild själv. Se bara till att den inte blir för stor! En alltför stor bulvan kan fungera vid sjöfågeljakt, men vid exempelvis råbocksjakt kan en sådan skrämma iväg konkurrenterna. Det vet jag av egen erfarenhet. Mitt silhuettrådjur av papp var stort som en överårig hjort och lärde mig läxan; råbocken noterade bulvanen och gjorde en omväg på hundra meters håll, uppenbart vaksam och skärrad.

Förhandsrekognosceringen avgörande

Även om en kombination av bulvaner och lockljud kan fungera effektivt så går det inte att trolla fram vilt ur tomma intet. Före själva jakten är det därför skäl att rekognoscera området och försäkra sig om att det finns lämpliga djur där.

När brunsten närmar sig följer vitsvansbockarna vägarna som hindarna brukar ta. En lockjägare bör alltså hitta de här vägarna för att kunna placera sig rätt på jakten. Råbocken håller däremot skärpt bevakning i sitt revir. En råbocksbulvan fungerar alltså effektivast om den står provokativt inuti ett revir.

En ung hjorthane kom och kikade på Taneli Sinisalos bulvan. Notera att den gjorde det framifrån. Bild: Taneli Sinisalo.

Sex tips för hjortbulvaner

Taneli Sinisalo har fördjupat sig i lockjakten på vitsvanshjort och användningen av bulvaner. Här delar han med sig av sina erfarenheter

  1. Bulvaner fungerar inte på flera hundra meters håll utan ska styra hjorten till önskad plats i terrängen, där den brukar röra sig. Välj lockplatsen utifrån viltets egna vägar.
  2. Hjortarna ställer sig oftast under vinden för att kontrollera doften. Placera därför bulvanen så, att hjorten kommer mellan dig och bulvanen.
  3. Använd ett doftmedel som döljer dofter eller (under brunsten) ett lockande doftmedel. Jägarens människodoft måste döljas; förvara därför bulvanen tex ute i lidret.
  4. Om du använder lockljud med bulvanen ska du göra det försiktigt, med eftertanke och enbart med pipa. Hjorten lokaliserar exakt varifrån ett ljud kommer. Rikta alltså pipans ljud mot bulvanen, aldrig mot hjorten.
  5. Avspana terrängen fortlöpande när du lockar. Hjortarna rör sig överraskande tyst.
  6. Tålamod, tålamod. Om och när hjorten upptäcker bulvanen och kommer närmare ska du sluta locka med pipan eller på annat sätt påverka händelsernas gång.

Mera om samma ämne

Vitsvanshjortens år

Brunsten

9.11.2023
En jägares utrustning

Ordning och reda på andbulvanerna

30.6.2023
Ungdomsredaktionen

Rådjursjakt på olika vis

10.1.2022