En statistisk enkät om jakten och avskjutningen skickas ut i januari

Bild MakMedia, Antti Törmälä; Luonnonvarakeskus, Eeva Vaahtera

Publicerad10.1.2022

Naturresursinstitutet Luke gör varje år upp en jaktstatistik. Den bygger på en jaktenkät som posten i slutet av januari distribuerar till 7500 slumpmässigt utvalda jägare ute i regionerna. 

De utvalda kan svara på nätet eller på en pappersblankett. Institutet betalar svarsportot.

Det är viktigt att samtliga mottagare svarar, även de som inte har jagat eller fällt något vilt under 2021, eftersom statistiken kräver ett stort antal svar för att vara tillförlitlig. Under de senaste åren har svarsprocenten legat på 50-65 procent.

Föregående enkätskörd

Under 2020 jagade ungefär två tredjedelar av dem som hade betalat jaktvårdsavgiften. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste åren.

En majoritet av dem som jagat, drygt 80 procent, hade jagat småvilt. Av dem lyckades ungefär 120 200 jägare eller drygt 70 procent fälla något småvilt. 60 procent av samtliga som jagat hade jagat hjortdjur.

Efter flera år med nedåtgående trend har antalet fällda skogsharar (i landet som helhet) ökat en aning. För några år sedan befann sig skogshönsen nere i en vågdal och avskjutningen (i landet som helhet) minskade, men efter hand som stammarna återhämtade sig ökade även avskjutningen. Under både 2020 och 2019 fälldes inalles cirka 150 000 orrar och tjädrar.

Under 2020 stod ringduvan för den största enskilda avskjutningen, i genomsnitt drygt tio duvor per jägare som hade fällt vilt.

Du finner jaktstatistiken på webbadressen  https://stat.luke.fi/sv/jakten

Mera om samma ämne