Utbildningen för rovdjurskontaktpersoner förnyas

Utbildningsmaterialet för rovdjurskontaktpersoner förnyas och flyttas till nätet sommaren 2021. Målet är att förenhetliga verksamheten och förtydliga rollen för nätverket av rovdjurskontaktpersoner.

textOlli Kursula ja Mari TikkunenBild Jaakko Alalantela
Publicerad4.12.2020

En person som har gått den av Finlands viltcentral ordnade utbildningen kan godkännas som rovdjurskontaktperson. Utbildningspaketet har utarbetats i samarbete med Naturresursinstitutet. För närvarande håller man på att uppdatera utbildningsmaterialet till elektronisk form.

Målet med förnyelsen är att skapa ett paket som är mera lättillgängligt och förenhetligar nätverkets verksamhet i hela landet och ytterligare förtydligar rovdjurskontaktpersonens roll som en del av uppföljningen av stammarna av stora rovdjur. I utbildningen ingår videor och andra möjligheter som en elektronisk plattform ger.

De lektionsliknande helheterna är tillgängliga på nätet och kan studeras i egen takt. Efter varje avsnitt kan man genomföra ett test. Av nya rovdjurskontaktpersoner förutsätts godkänt testresultat för alla lektioner.

Det elektroniska utbildningsmaterialet och testerna tas i provanvändning sommaren 2021. Förnyelsen av utbildningen är en del av projektet VargLIFE.

 

Ny handbok i början av 2021

Förutom förnyelsen av utbildningsmaterialet arbetar Finlands viltcentral med en tryckt handbok för rovdjurskontaktpersoner. I boken sammanställs för första gången alla uppgifter som rovdjurskontaktpersonen behöver.

Handboken behandlar bland annat principerna och ansvarsfrågorna gällande verksamheten. En viktig del är de stora rovdjurens ekologi och identifiering av spår i terrängen. Också identifieringen av rovdjursskador behandlas i ett eget kapitel.

Handboken publiceras på finska och svenska i början av år 2021. Boken fås också i elektronisk form.

 

Insamling av DNA-prover från vargar

Observationer som samlas in av rovdjurskontaktpersonerna är grunden till uppskattningen av stammarna av stora rovdjur. Av björn, lodjur och järv samlas huvudsakligen spårobservationer, men av varg även DNA-prover från spillning. DNA-insamlingen kompletterar uppgifterna från observationsmaterialet. Alla nya rovdjurskontaktpersoner utbildas i DNA-insamling.

Insamlingen av DNA-prover från vargar inleddes år 2015 som Naturresursinstitutets och Finlands viltcentrals samprojekt på några revir. Sedan dess har DNA-insamlingen varit en del av uppföljningen av vargstammen. Vintern 2020–2021 utvidgas insamlingen av DNA-prover så att den omfattar alla områden med vargflocks- eller vargparrevir. Insamlingen riktas till kända revir utifrån de observationer som rovdjurskontaktpersonerna har registrerat.

Med hjälp av DNA-insamlingen kan man identifiera olika vargindivider och få information om antalet vargar i ett revir, revirets gränser och födda kullar. Om man får in tillräckligt med prover ger metoden sådana uppgifter som inte fås på annat sätt. Insamlingstiden för DNA-prover pågår från början av november till slutet av februari.

Finlands viltcentral bistår vid utvidgandet av insamlingsnätverket. För varje insamlingsområde behövs minst en insamlingsansvarig och 5–10 insamlare. Den insamlingsansvariga delar ut anvisnings- och provinsamlingsmaterial till insamlarna, som tar emot prover från området och levererar dem vidare för analys. Nästan alla insamlingsansvariga är rovdjurskontaktpersoner. De är väl rustade för uppgiften, eftersom de förutom spåren och spillningen även känner till rovdjurssituationen i området. Förutom rovdjurskontaktpersonerna kan vem som helst som är naturintresserad och har erfarenhet av identifiering av spår och spillning anmäla sitt intresse att fungera som insamlare.

Projektet VargLIFE genomförs av Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.

Projektet finansieras av EU-programmet LIFE, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och de genomförande organisationerna. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder i anknytning till förebyggande av skador och skydd av husdjur.

Ytterligare information om projektet www.susilife.fi.

Olli Kursula jaktchef och Mari Tikkunen specialsakkunnig , Finlands viltcentral