Nytt studiematerial för rovdjurskontaktpersoner

Bild Jaakko Alantela

Publicerad3.7.2024

Materialet för utbildning på nätet för rovdjurskontakt­personer har kompletterats med nytt stoff. På kurs­­sidorna på Viltinfo finns nu ny information om DNA-
observationsmaterial och informationsförmedling.

I DNA-materialet fördjupar vi oss i DNA-insamlingens roll för uppskattningen av stammen, insamlingen och analysen, och hur man använder DNA-resultaten och publicerar dem.

Kommunikationsmaterialet innehåller basfakta om de sociala medierna, kontakterna med medierna och informationsförmedling vid kris. Utöver den vanliga informationsförmedlingen behandlas också den för kontaktpersonen så viktiga kontakten med allmänheten.   

Materialet finns fritt tillgängligt på viltinfo.fi.