DNA-insamlingen var viltförvaltningens gemensamma satsning

Insamlingen av DNA från vargar som genomfördes under hösten och vintern var ett kraftprov i frivilligarbete. Totalt 1 372 DNA-prover samlades in fram till slutet av februari. En stor del av arbetet utfördes av frivilliga.

textOlli KursulaBild Riikka Hurri
Publicerad27.4.2021

DNA-uppgifterna i kombination med vargobservationer utgör en stark materialgrund för den årliga stamuppskattningen av varg som Naturresursinstitutet producerar. I vintras var första gången som man strävade efter att inrikta insamlingen av DNA-prover till alla flock- och parrevir utanför renskötselområdet i stället för regionala insamlingsområden.

Insamlingen av material för stamuppskattningen är ett gemensamt projekt för viltförvaltningen. Finlands viltcentral bistår Naturresursinstitutet i skapandet av ett nätverk för insamling av DNA, och frivilliga rovdjurskontaktpersoner och DNA-provinsamlare samlar in en avsevärd andel av det material som används vid uppskattningen.

Genom DNA-provinsamlingen får man sådana uppgifter om varg som man inte kan få med någon annan metod. Med hjälp av DNA från spillning kan man identifiera vargarnas par- och flockrevir och de individer som lever i dem. Antalet vargflockar däremot avslöjar hur livskraftig Finlands vargstam är. Information om vargstammens livskraft används bland annat som grund för planeringen av stamförvaltningen.

 

Rekordstor mängd DNA-prover

Granskningen av bakgrundsinformationen till de insamlade DNA-proverna är på slutrakan. Under perioden 1.8.2020–28.2.2021 samlades totalt 1 372 prover in. Det slutliga antalet ökar ytterligare något, eftersom kompletterande insamlingar gjordes i mars av anställda vid Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral. För närvarande analyseras proverna vid centret för tillämpning av evolutionsbiologi vid Åbo universitet.

Resultaten från DNA-insamlingen används, tillsammans med de vargobservationer som har införts i Tassu, vid sammanställningen av stamuppskattningen. DNA-resultaten publiceras under försommaren på webbplatsen riistahavainnot.fi i samband med publiceringen av stamuppskattningen.

 

Framtidens metod

Insamlingen av DNA-prover från varg fortsätter i vinter. Insamlingen inriktas med hjälp av reviruppgifterna för vintern 2020–2021 och förestående hösts Tassu-registreringar till flock- och parrevir.

DNA-uppföljningen utvecklas inom projektet VargLIFE, som genomförs av Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.