Vildsvinsarbetsgruppen formulerade målen för stammen och skulle tillåta mörkersikten

Publicerad4.11.2023

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för vildsvinet har formulerat några åtgärder för att få bukt med risken för afrikansk svinpest, ASF. 

Enligt arbetsgruppen är målet på kort sikt att fortsätta skära ner stammen. På medellång sikt är målet att halvera stammen. Utanför koncentrationerna i östra Nyland och sydöstra landshörnet är målet att vildsvinet enbart ska påträffas sporadiskt; några koncentrationer eller någon etablerad stam får inte uppstå. 

Som en andra åtgärd föreslår arbetsgruppen att mörkersikten ska tillåtas på vildsvinsjakt. Detta skulle dock kräva en ändring i jaktlagen. I detta nu är en fast ljuskälla tillåten medan mörkersikte kräver dispens av Finlands viltcentral.

I arbetsgruppen sitter representanter för jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, svinuppfödarnas förening Suomen Sikayrittäjät ry., Finlands Jägarförbund rf, Jägarförbundets Kymmenedistrikt rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, de regionala viltråden i Sydöstra Finland och Nyland samt Djurens hälsa ETT rf.

Läs mer: Den afrikanska svinpesten – Virusbekämpning och vildsvinsreglering