Villisikatyöryhmä linjasi kantatavoitetta ja sallisi pimeänäkötähtäimet

Julkaistu4.11.2023

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on linjannut toimia, joilla pyritään pienentämään afrikkalaisen sikaruton riskiä. 

Työryhmän linjauksen mukaan lyhyen aikavälin tavoitteena on jatkaa villisikakannan pienentämistä ja keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on kannan puolittaminen. Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen keskittymien ulkopuolella tavoite on, että villisikaa tavataan lähinnä satunnaisesti, eikä tihentymiä tai pysyvää kantaa päästetä muodostumaan.

Toisena linjauksena työryhmä esittää pimeänäkölaitteiden sallimista villisian metsästyksessä. Se edellyttää metsästyslain muutosta. Nykyisellään kiinteä valonlähde on sallittua, mutta pimeänäkötähtäinten käyttö vaatii Suomen riistakeskuksen poikkeusluvan.

Työryhmässä ovat edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Suomen  Sikayrittäjät ry., Suomen Metsästäjäliitto ry., Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry., MTK ry., Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueelliset riistaneuvostot ja Eläinten Terveys ETT ry.

Lue lisää: Afrikkalaisen sikaruton torjunta ja villisikakannan hallinta