Konstljus och apparater för mörkerseende blev tillåtet vid vildsvinsjakt

En ändring i jaktlagen trädde i kraft den 10 maj, som gör det tillåtet att använda elektroniska mörkersikten och konstljus vid nattjakt på vildsvin utan dispens av viltcentralen.

Bilder Thomas Ohlsson och Tero Kuitunen

Publicerad5.7.2024

Avsikten med lagändringen är att effektivera jakten på vildsvin för att förhindra att den afrikanska svinpesten (ASF) sprider sig till oss. Om sjukdomen når vårt land skulle det innebära avsevärda ekonomiska förluster för svinuppfödarna. Sjukdomen skulle också regionalt begränsa jakten och jaktturismen, eller innebära ett totalstopp för dessa.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för vildsvinet är målet på medellång sikt att halvera vildsvinsstammen från dagens nivå. Utanför svinkoncentrationerna i Östnyland och Sydöstra Finland är målet att vildsvin enbart ska påträffas sporadiskt. Några koncentrationer eller någon etablerad stam ska alltså inte få bildas.