Finlands vildsvinsstam fortsätter minska

Enligt Naturresursinstitutets beståndsberäkning har vildsvinsstammen fortsatt att minska i Finland. I januari 2024 var beståndets genomsnittliga storlek drygt 2 000 vildsvin.

 

Bild Thomas Ohlsson
Publicerad14.2.2024

I likhet med tidigare år finns det regionalt sett flest vildsvin i sydöstra Finland och östra Nyland, men enstaka koncentrationer påträffas också på andra håll i västra och södra Finland.

– Beräkningarna för i år visar att vildsvinsstammen fortsätter att minska. Vi har sett stammen minska tre år i följd. Den genomsnittliga stammen är nu cirka 1 000 individer mindre än vad den var när ökningen var som störst år 2020”, säger specialforskare Mervi Kunnasranta från Naturresursinstitutet.

– Vildsvinsstammens storlek i vårt land regleras utöver av jaktuttaget i synnerhet av klimatet. Vildsvin är ursprungligen en sydlig art, och de stränga vintrarna begränsar dess utbredning norrut. De senaste två vintrarna har varit kalla med mycket snö, vilket kan ha bidragit till att stammen minskat”, säger Mervi Kunnasranta vidare.

De viktigaste informationskällorna för uppskattningen av antal och utbredning är jägarnas uppskattningar av antalet vildsvin i respektive områden i samband med älgjakt, uppgifter om jaktbyten och litteraturbaserade uppgifter om vildsvinets förökning och dödlighet. Uppgifter om vildsvinsstammens storlek och utbredning behövs i synnerhet för beståndsförvaltning och bedömning av riskerna för djursjukdomar, varav afrikansk svinpest (ASF) är störst.

Läs mer

Rapport om beståndsberäkningen (på finska): Suomen villisikakanta tammikuussa 2024

Naturresursidata från Naturresursinstitutet