Brott och straff

Sköt skogsren utan licens på älgjakt

Publicerad9.11.2023

I spalten Brott och straff behandlar tidningen Jägaren aktuella rättsfall med anknytning till viltet, jakten, föreningsverksamheten och vapnen. Fallen har sammanställts av juristen Panu Hiidenmies på advokatbyrån Applex. Han är specialist på föreningsjuridik och jakt.


 

En jägare blev åtalad för jaktbrott. Enligt åtalet hade han avsiktligt eller av grov oaktsamhet skjutit en skogsren utan jaktlicens. Åklagaren yrkade på att geväret som den åtalade hade använt skulle förklaras förbrutet till staten och att jägaren skulle ersätta skogsrenens värde med minst 2600 euro. Dessutom yrkade åklagaren på jaktförbud i minst ett år eftersom den åtalade enligt åtalet hade visat uppenbar likgiltighet för jaktliga lagar och bestämmelser. 

Jägaren medgav att han hade skjutit skogsrenen, men bestred att han skulle ha gjort det med avsikt. Enligt honom hade det handlat om oaktsamhet. 

Tingsrätten dömer till jaktförbud

Det var ett obestridligt faktum att jägaren, när han deltog i en sällskapsjakt, hade skjutit en skogsren i stället för en älg. Eftersom jägaren hade erkänt och det likaså var ett faktum att en ren är relativt enkel att skilja från en älg ansåg tingsrätten att jägaren hade handlat med grov oaktsamhet och därmed gjort sig skyldig till ett jaktbrott. 

Om ett licensbelagt vilt har blivit fällt utan jaktlicens döms antingen djuret eller djurets värde förbrutet till staten. I det här fallet fastställde rätten att skogsrenen hade överlämnats till staten och att jägaren därför inte behövde ersätta den med pengar. Geväret dömdes däremot förbrutet. 

Enligt strafflagen kan påföljden för ett jaktbrott bli jaktförbud om den åtalade har handlat med uppenbar likgiltighet för de jaktliga bestämmelserna. Tingsrätten fastställde således att en skogsren är relativt lätt att känna igen och att en jägare ska identifiera djuret innan han skjuter. På de här grunderna dömde tingsrätten jägaren till 13 månader jaktförbud.