Sjöfågelinventeringarna behöver nya ögonpar

Publicerad14.5.2020

Vi behöver fler inventeringspunkter för sjöfåglar. Med inventeringarna följer vi med förändringarna hos de häckande stammarna och klarlägger ändernas årliga häckningsresultat. Det är enkelt att grunda en ny inventeringspunkt. Du hittar anvisningarna här: https://www.luke.fi/sv/om-naturresurser/villebrad-och-jakt/sjofaglar/

Sjöfågelinventeringen görs vid en punkt; i början av sommaren räknas paren och längre fram på sommaren kullarna. På Naturhistoriska centralmuseets webbsida för sjöfågeltaxeringar www.luomus.fi/sv/sjofageltaxering finns en karta som visar museets och Naturresursinstitutets aktiva och vilande inventeringspunkter. För att materialet ska vara representativt är det viktigt att inventeringarna omfattar hela landet

Finland utgör ett betydande häckningsområde för flera europeiska änder. Vi spelar därför en central roll i arbetet med att följa förändringarna hos stammarna. Taxeringarna bildar underlag för den hållbara beskattningen av stammarna och inventeringarna av fågelfaunan.

Skicka in inventeringsresultaten så här: från och med i år kan resultaten av sjöfågelinventeringarna också skickas in på nätet. Informationen samlas in genom Finlands artdatacenter (laji.fi) som koordineras av Naturhistoriska centralmuseet. Du kan också logga in med ditt Oma riista-lösenord. Du kan fortsättningsvis posta inventeringsresultaten på pappersblanketter i ett svarskuvert till institutet eller mejla dem till vesilinnut@luke.fi

Ytterligare information: katja.ikonen@luke.fi och olli.kursula@riista.fi
http://www.riistainfo.fi/kurssi/vesilintulaskennat/