Vesilintuseurannat tarvitsevat uusia silmäpareja

Julkaistu14.5.2020

Vesilintujen laskentapisteitä tarvitaan lisää. Laskennoilla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja selvitetään sorsien vuotuinen lisääntymistulos. Uuden laskentapisteen perustaminen on helppoa ja siihen löytyy ohjeet Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Vesilintulaskenta tapahtuu pistelaskentana; alkukesästä suoritetaan parilaskennat ja myöhemmin kesällä lasketaan poikueet. Luomuksen linnustonseurannan verkkosivulla on karttanäkymä aktiivisista ja seurannasta pudonneista laskentapisteistä. Aineiston edustavuuden kannalta on tärkeää, että laskentoja tehdään kattavasti koko maassa.

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on keskeinen asema, kun arvioidaan kantojen muutoksia. Laskenta palvelee kestävää verotusta sekä linnustonseurantaa.

Nyt vesilintulaskentojen tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti. Tiedot kerätään Luomuksen koordinoiman Lajitietokeskuksen kautta, jonne voi kirjautua myös Oma riista -tunnuksilla. Laskentatiedot voi toimittaa myös palauttamalla paperiset lomakkeet Lukeen joko postitse vastauslähetyskuorella tai sähköpostitse osoitteeseen: vesilinnut@luke.fi.

Lisätietoja:

Katja Ikonen, Luonnonvarakeskus ja Olli Kursula, Suomen riistakeskus
www.riistainfo.fi/kurssi/vesilintu­laskennat/