Kvoterna för östersjövikare och europeisk bäver 2020-2021

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt den maximala avskjutningen för den licensbelagda jakten till 375 östersjövikare och 400 europeiska bävrar.

bild Simo Nurmela
Publicerad21.7.2020

Vid den stamvårdande jakten på östersjövikare får 50 sälar fler än under föregående jaktår fällas. Kvoten för innevarande jaktår kommer sannolikt att fyllas. Kvoten som föreslås för europeisk bäver är ungefär lika stor som för föregående jaktår då 320 europeiska bävrar fälldes med jaktlicens.

Jakt på europeisk bäver är tillåtet enbart i vissa noggrant avgränsade områden i Satakunta, Birkaland, Österbotten och Södra Österbotten där stammen är tillräckligt livskraftig för att klara jakt. Jakten på europeisk bäver börjar den 20 augusti och pågår till den sista april.

Jaktlicens för östersjövikare kan ansökas i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, det vill säga i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Syftet med jakten på östersjövikare är att minska på skadorna som sälen orsakar yrkesfisket. För östersjövikaren gäller numera samma jakttid som för gråsäl, 16.4-31.12.

Förordningen sätter ramarna för jaktlicenserna

Finlands viltcentral kan inte avvika från förordningen som ministeriet har utfärdat för antalet fällningar och jaktområdena när vi beviljar jaktlicenser. Det är inte nödvändigt att nå det maximala antalet tillåtna fällningar utan antalet ger ett tak för licensövervägandena. Ansökningarna om jaktlicens för europeisk bäver och östersjövikare görs i första hand elektroniskt i tjänsten Oma riista. Utöver jaktlicenserna kan viltcentralen dessutom bevilja dispenser.

En länk till ministeriets promemoria med motiveringarna och sammanfattningen av utlåtandena finner du här.