Itämerennorpan ja euroopanmajavan kiintiöt 2020-2021

Maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt pyyntiluvilla tapahtuvan metsästyksen suurimmaksi sallituksi saalismääräksi itämerennorpalle 375 yksilöä ja euroopanmajavalle 400 yksilöä.

kuva Simo Nurmela
Julkaistu20.7.2020

Itämerennorpan kannanhoidollisessa metsästyksessä sallitaan pyydettäväksi 50 yksilöä enemmän kuin viime metsästysvuonna. Kuluvan metsästysvuoden kiintiön odotetaan täyttyvän. Euroopanmajavalle esitetty pyyntikiintiö on saman suuruinen kuin viime kaudella, jolloin pyyntiluvilla saatiin saaliiksi 320 euroopanmajavaa.

Euroopanmajavan metsästys on mahdollista vain tarkkaan rajatuilla tietyillä alueilla Satakunnassa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla sekä Etelä-Pohjanmaalla, joissa euroopanmajavakanta on tarpeeksi elinvoimainen kestääkseen metsästystä. Euroopanmajavan metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka.

Itämerennorpalle voi hakea pyyntilupaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella eli Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella. Itämerennorpan metsästyksellä pyritään vähentämään sen aiheuttamia haittoja ammattikalastukselle. Itämerennorpalla on nykyisin sama metsästysaika kuin hallilla, 16.4.–31.12.

Asetus antaa raamit pyyntiluville

Suomen riistakeskus ei voi poiketa ministeriön antamasta asetuksesta pyyntimäärien ja -alueiden suhteen myöntäessään pyyntilupia. Suurinta sallittua saalismäärää ei tarvitse saavuttaa, vaan se antaa riistakeskuksen lupaharkinnalle saalismäärää koskevan rajoituksen. Euroopanmajavan ja itämerennorpan pyyntilupia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelun kautta. Pyyntilupien lisäksi Suomen riistakeskuksen on mahdollista myöntää poikkeuslupia.

Perustelumuistiot ja lausuntoyhteenvedot löytyvät ministeriön sivuilta tästä linkistä.