Licenskravet för östersjövikare slopades

Bild Esko Ingberg

Publicerad2.9.2021

Hädanefter bedrivs jakten på östersjövikare med en regional kvot, i likhet med jakten på gråsäl. Om fångstkvoten fylls innan jakttiden går ut så avslutas jakten med en bestämmelse utfärdad av Finlands viltcentral. Du kan följa med hur kvoten fylls på webbplatsen www.riista.fi.

För fälld gråsäl ska anmälan göras till Finlands viltcentral senast den tredje vardagen efter fällningen. Det enklaste är att göra anmälningen i tjänsten Oma riista.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!