Licenskravet för östersjövikare slopades

Bild Esko Ingberg

Publicerad2.9.2021

Hädanefter bedrivs jakten på östersjövikare med en regional kvot, i likhet med jakten på gråsäl. Om fångstkvoten fylls innan jakttiden går ut så avslutas jakten med en bestämmelse utfärdad av Finlands viltcentral. Du kan följa med hur kvoten fylls på webbplatsen www.riista.fi.

För fälld gråsäl ska anmälan göras till Finlands viltcentral senast den tredje vardagen efter fällningen. Det enklaste är att göra anmälningen i tjänsten Oma riista.