Inventeringen av bäverbon hösten 2020

Publicerad9.9.2020

Finlands viltcentral och Naturresurs­institutet (Luke) gör i höst igen en landsomfattande bäverinventering. Informationen används vid uppskattningen av storleken på bäverstammarna och arternas utbredning samt för att undersöka hur bävrarna använder sin miljö. Anmäl botätheten på en karta med 20 km x 20 km rutor på adressen riistahavainnot.fi/pienriista/majavatiheys. De exakta positionerna pub­liceras inte.

Vi ber jaktföreningen eller älgjaktlaget utse en person som anmäler observationerna av bäverbon i jaktområdet (bebodda vinterbon) under älgjaktssäsongen i höst.

Kontaktpersonen antecknar bäverobservationerna (europeisk eller kanadensisk) i Oma riista samt uppgifterna om boet.

När älgjaktssäsongen avslutas ber vi dessutom varje jaktförening uppge om det förekommer bäver i området, en uppskattning av förändringarna hos stammen (vuxit, minskat, oförändrad) och storleken på eventuella skadade och översvämmade områden. Här antecknas också sådant som tänkbara faktorer bakom förändringen.

Institutet ber dessutom jägarna att anmäla i Oma riista så många observationer av bäverbon som möjligt samt övriga observationer av bävrar (syn, damm, gnag) med exakta positioner.

Dessutom önskar institutet gnagspånsprover från områden där båda arterna kan förekomma. Se kartan nedan och http://riistahavainnot.fi/pienriista/majavatiheys. Anvisningarna för skickandet av gnagspånsproverna hittar du här: 
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/majavat/majavanaytteiden-kerays-2/

Ytterligare information om inventeringen av bäverbon: majavapesa@luke.fi

Mera om samma ämne