Majavapesälaskenta syksyllä 2020

Julkaistu9.9.2020

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) suorittavat jälleen tänä syksynä valtakunnallisen majavalaskennan. Tietoja käytetään majavakantojen koon ja levinneisyyden arvioimiseksi sekä majavien elinympäristöjen käytön tutkimuksessa. Pesätiheys ilmoitetaan kartalla 20 km x 20 km ruuduilla osoitteessa http://riistahavainnot.fi/pienriista/majavatiheys. Tarkkoja sijaintitietoja ei julkaista.

Pyydämme, että metsästysseura tai hirviseurue valitsee yhden henkilön, joka ilmoittaa keskitetysti metsästysalueen majavapesähavainnot (asutut talvipesät) hirvenmetsästyskautena syksyllä 2020.

Yhteyshenkilö kirjaa Oma riista –palveluun majavahavainnot (euroopanmajava tai kanadanmajava), johon täytetään pesätiedot.

Hirvenmetsästyskauden päätteeksi jahdin päättymisilmoituksessa jokaiselta metsästysseuralta kysytään lisäksi, esiintyykö alueella majavia, arvio kannan koon muutoksesta (kasvanut/pienentynyt/ennallaan), metsästyksestä sekä mahdollisten tuhoalueiden ja veden vallassa olevien alueiden koko. Lisätietoihin merkitään esimerkiksi majavakantojen muutokseen mahdollisesti vaikuttaneet tekijät.

Toivomme Oma riista –palveluun myös mahdollisimman paljon yksittäisiä pesähavaintoja sekä myös muita majavahavaintoja (näkö-, pato- ja syönnöshavainnot) tarkkoina paikkatietoina.

Lisäksi Luke toivoo lastunäytteitä sellaisilta alueilta, joilla voi olla molempia lajeja, (kts. kartta ja http://riistahavainnot.fi/pienriista/majavatiheys). Ohjeet lastunäytteiden lähettämiseen:
www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/majavat/majavanaytteiden-kerays-2

Lisätietoa majavapesälaskennasta ­majavapesa@luke.fi