Fler löste jaktkort 2020

Text Mari Kelkka och Maria Mänty

Publicerad12.3.2021

Antalet jägare som löste jaktkort vände uppåt i fjol, vilket känns välkommet. Inalles 310 074 personer betalade jaktvårdsavgiften. Det är ungefär 2300 fler än året innan. 91 procent av dem som betalade jaktkortet var män och 9 procent kvinnor.

Andelen kvinnor i jägarkåren visar en tydlig uppåtgående trend. År 2000 fanns det ungefär 9000 kvinnor som jagade, men under de senaste 20 åren har skaran varje år vuxit stadigt för att i detta nu uppgå till 27 000 kvinnor som har löst jaktkort. Statistiken för herrarna under samma tidsperiod är sjunkande om den betraktas lineärt, men det förekommer årliga variationer. Tack vare det växande antalet kvinnor har det totala antalet jägare ökat under perioden 2000 till 2020.

På grund av coronapandemin kunde det inte ordnas jägarexamenstillfällen under fjolåret i samma utsträckning som året innan, men antalet nya jägare kvarstod ändå på samma nivå som under 2019. Under fjolåret utökades vår skara med 7326 nya jägare som hade skrivit godkänt i provet. Nästan 30 procent av dem var kvinnor. Andelen kvinnor som skriver jägarexamen har vuxit stadigt år för år, vilket efter hand innebär en avsevärd förändring i jägarkårens struktur.

Genomsnittsåldern för kvinnorna som skriver jägarexamen är 31 år och för männen några år lägre. Flest nya kvinnliga jägare hittar vi i åldersklassen 25-29 år medan det vanligaste åldersspannet för män som skriver provet är 10-14 år.

Statistiken för jägarnas hemkommun visar att majoriteten av dem bor i tillväxtcentra. Sammanlagt bor nästan 75 000 jägare, det vill säga cirka 24 procent av hela jägarkåren, i de här tio städerna.