Metsästyskortin lunastaneiden määrä kasvoi vuonna 2020

Teksti Mari Kelkka ja Maria Mänty

Julkaistu12.3.2021

Metsästyskortin lunastaneiden määrä kääntyi vuonna 2020 mukavaan nousuun ja riistanhoitomaksun maksoi yhteensä 310 074 metsästäjää. Määrä on noin 2 300 enemmän kuin vuonna 2019. Metsästyskortin maksaneista oli miehiä 91 prosenttia ja naisia 9 prosenttia.

Naisten osuus metsästäjäkunnasta on selvässä kasvusuunnassa. Vuonna 2000 naismetsästäjiä oli noin 9 000, mutta viimeisen 20 vuoden ajan heidän määränsä on kasvanut vuosittain tasaisesti ja tällä hetkellä metsästyskortin lunastaneita naisia on noin 27 000. Saman aikavälin tilastossa miesten määrä on lineaarisesti tarkasteltuna laskeva, mutta vuosittain on nähtävillä vaihtelua. Metsästäjien kokonaismäärä on vuosien 2000–2020 tarkastelujaksolla noussut naisten kasvavan määrän ansiosta.

Koronaepidemian vuoksi metsästäjätutkintoja ei voitu järjestää edellisvuoden tavoin, mutta uusien metsästäjien määrä säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2019. Viime vuoden aikana uusia tutkinnon hyväksytysti suorittaneita metsästäjiä tuli joukkoomme 7 326. Heistä naisia oli jo lähes 30 prosenttia. Naisten osuus tutkinnon suorittajista on kasvanut vuosittain tasaisesti, mikä tuo vuosien saatossa merkittävän muutoksen metsästäjäkunnan rakenteeseen.

Naiset suorittavat metsästäjätutkinnon keskimäärin 31 vuoden iässä ja miehet muutamaa vuotta nuorempina. Eniten uusia naismetsästäjiä on ikäluokassa 25–29 vuotta, kun taas miehillä yleisin tutkinnon suoritusikäluokka on 10–14 vuotta.

Kotikuntatilastoa tarkastellessa eniten metsästäjiä löytyy kasvukeskuksista. Yhteensä lähes 75 000 metsästäjää, eli noin 24 prosenttia koko metsästäjäkunnasta asuu näissä kymmenessä kaupungissa.