307 155 löste jaktkort

Under fjolåret (2021) minskade antalet personer som löste jaktkort med cirka 3000 jägare jämfört med föregående år. Antalet ligger dock fortsättningsvis i nivå med medelvärdet för de senaste tio åren.

Publicerad27.1.2022

91 procent av dem som löste jaktkort var män och 9 procent kvinnor.

7 282 nya jägare skrev jägarexamen. Av dem var 5146 män och 2136 kvinnor. Antalet nya jägare var således bara 44 mindre än året 2020.

Andelen kvinnor fortsatte öka

Så sent som i början av 00-talet var det bara cirka 9000 kvinnor som betalade jaktvårdsavgiften. Sedan dess har den årliga tillväxten leget på ungefär tusen kvinnor. I fjol löste 28 610 kvinnor jaktkort.

Utvecklingen är den samma också bland dem som skriver jägarexamen. Där blir kvinnorna fler för varje år. Varje år skriver ungefär 2000 kvinnor jägarexamen. 

Antalet män svajar

278 545 män betalade jaktvårdsavgiften i fjol, vilket är 3783 färre än året innan. Det finns fler jägare i de stora åldersklasserna än i de yngre, vilket delvis förklarar förändringarna i antalet jägare.

Varje år skriver ungefär 5000 män jägarexamen.

Förändringen i antalet män och kvinnor åren 2000-2021.
Förändringen i antalet män och kvinnor åren 2000-2021. Observera att diagrammen inte är ritade i samma skala.