306 106 jägare löste jaktkort

Publicerad6.3.2023

Antalet jägare som betalade jaktvårdsavgiften i fjol var ungefär tusen färre än året innan. Över hälften av dem var 30-59 år. Jägarna under 30 utgjorde 12 procent och jägarna över 60 utgjorde 37 procent. 

Enligt statistiken har jägarnas medelålder stigit, men inte särskilt mycket. Året 2018 var medelåldern 50,6 år och året 2022 51,6 år. Herrarnas medelålder var ungefär 9 år högre än damernas.

Under de senaste åren har antalet jägare under 18 långsamt ökat och i slutet av fjolåret var de drygt 10 400. 

För att vår inhemska jaktkultur ska bevaras och utvecklas måste vi släppa in ungdomarna i jakten och viltvården. Enligt en kommande lagändring ska jaktvårdsavgiften för ungdomar under 18 sänkas från 20 euro till 10 euro för jaktåret 2023-2024. Det här är tänkt att sänka tröskeln för de unga jägarna. 

Ännu fler skrev jägarexamen

8 049 nya jägare skrev jägarexamen i fjol. Antalet var en klar ökning från året innan då 7 281 personer gjorde det. 29,5 procent av de nya jägarna var kvinnor. 

10-14-åringarna utgjorde den klart största åldersgruppen bland de nya jägarna. Medelåldern för samtliga nya jägare låg på 29,3 år. 

Andelen kvinnor fortsätter växa

Andelen kvinnor i jägarkåren har gått stadigt uppåt sedan millennieskiftet. Då fanns det cirka 9 000 kvinnor som jagade. Nu är de uppe i cirka 29 600. Kvinnorna som löser jaktkort blir ungefär tusen fler per år.