Begränsningarna i sjöfågeljakten 2022

För jaktåret 2022 har jord- och skogsbruksministeriet begränsat sjöfågeljakten med en förordning i enlighet med 38 § i jaktlagen enligt följande:

Publicerad29.6.2022

Jakt på brunand är förbjudet.

Jakt på småskrake är förbjudet.

Var uppmärksam med identifieringen! För storskrake gäller normal jakttid 1.9–31.12. Kom ihåg att anmäla fällningen!

Jakten på alfågel är förbjuden utom i havs­området och på öar och skär i havsområdet. I havsområdet gäller en kvot på fem (5) alfåglar per jägare och dygn. Jakttiden är 1.9–31.12. Kom ihåg fällningsanmälningen!

Jakt på ejder är förbjudet från 20 augusti kl 12 till den 31 december. Jakt på ejderhane (guding) är tillåtet 1-15 juni 2022-2024 i ett separat avgränsat område i ytterskärgården: https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ → KARTTATASOT → Aluesuunnittelu ja rajoitukset → Uroshaahkan metsästysalue. Gör fällningsanmälan!

Jakttiderna är under beredning. Följ webbplatsen www.riista.fi.

För jakten på grågås gäller följande begränsningar:

 • Jakt på grågås är tillåtet vid kusterna (karta) 20.8 kl 12 till 31.12 samt på åkrar vid kusterna 10.8–20.8 kl 12
 • I övriga delar av landet är jakten förbjuden
 • En dygnskvot på två grågäss
  per jägare
 • Obligatorisk fällningsanmälan. Anteckna fällningarna och observationerna i Oma riista,
  detta för att utreda jaktens
  fördelning i tid och rum.
 • Förbjudet att jaga med föda som lockbete 10.8–20.8 kl 12.
 • 10.8–20.8 får grågås jagas enbart på åkrar med konventionell odling av spannmål och andra växter där syftet är kommersiellt eller som foder för produktionsdjur. Stödberättigade viltbeten och små viltåkrar får inte utnyttjas vid jakt.

 


De försvagade jaktbara sjöfåglarna

Finlands viltcentral rekommenderar att jägarna helst jagar gräsand, kricka och knipa, och undviker att jaga stjärtand, sothöna, vigg, årta, skedand och bläsand.

Insamlingen av sädgåsbilder tar ny fart!

Vinn en viltkamera!

Anteckna fällningen i Oma riista och skicka bilden till hanhi@riista fi så deltar du i utlottningen av en viltkamera! Bland de deltagande jägarna lottar vi ut tre Burrel S12 HD+SMS 3 sändande viltkameror. Under de senaste åren har avskjutningen legat på en måttlig nivå, vilket betyder att vinstchanserna är rätt goda.

Vi följer fördelningen av sädgåsens underarter i hela landet!

Utifrån de inskickade bilderna uppskattar vi avskjutningens fördelning på taiga- och tundrasädgäss.

Skicka in en bild på gåsens huvud och vinge till hanhi@riista.fi. Skriv fällningsdatumet och kommunen som rubrik.

Vi uppmanar jägarna till frivillig produktion av viltdata om sädgåsläget genom att anteckna samtliga sädgåsobservationer under jaktdagen i Oma riista.

Den insamlade informationen är absolut konfidentiell och används enbart för att utveckla uppskattningen av den häckande stammen. Observationerna kan inte offentligt lokaliseras till något visst område.

Öva artidentifiering före jakten. Under höstflyttningen rör sig gässen i blandade flockar där det bla förekommer fridlysta bläsgäss.

Ta bilden av den fällda sädgåsen så här. Underarten och åldersklassen fastställs utifrån näbben och täckfjädrarna.
På bilden en tundrasädgås.

Taigasädgässen har blivit fler och uppgången beror till stor del på begränsningarna av jakten i vårt land. Genom aktiv användning av viltdata och förnuftiga begränsningar kan vi jaga taigasädgåsen hållbart, både nu och framledes.

Informationen som har samlats in av gruppen Metsähanhimiehet och andra frivilliga har varit avgörande. Jaktbegränsningarna kontrolleras varje år med avseende på stammens storlek och utveckling, avskjutningen och den inhämtade viltinformationen.