Även du kan donera till viltet

Publicerad12.1.2023

Finlands viltvårdsstiftelse inledde i början av 2021 en insamling av privata medel som skulle kanaliseras till viltforskningen och arbetet med livsmiljöer. 

Stiftelsens första insamling av medel för att stöda våtmarks­projekt inleddes i början av 2022. Med de insamlade medlen stödde stiftelsen Sotkaprojektets iståndsättningar av våtmarker i Torneå, Vörå och Rovaniemi, och bläsandsforskningen i Project Penelope, som gjordes i Finland och koordinerades av Waterfowlers’ Network. 

Bland donatorerna fanns privatpersoner, företag och – via Waterfowlers’ Network – till och med det italienska jägarförbundet. 

Finlands viltvårdsstiftelse tackar samtliga som har stött verksamheten, både privatpersoner och företag – Uittokalusto, Sasta och Swarovski – under det första insamlingsårets satsningar på att höja kvaliteten på sjöfåglarnas livsmiljöer.

Den aktiva restaureringen är ett oerhört viktigt arbete, som vi kommer att fortsätta stöda med ännu större kraft under de kommande åren!