Finlands viltvårdsstiftelse inleder sin första insamling av medel

Bild Juho Ristikankare
Publicerad17.3.2022

Finlands viltvårdsstiftelse utökar sin verksamhet med en frivillig insamling av medel för viltvård och viltforskning. Tyngdpunkterna i stiftelsens långsiktiga arbete ligger på mångfalden i naturen och vården av livsmiljöer.

Stiftelsen inleder insamlingen med en kampanj riktad till forskningen; ett projekt där finska experter i samarbete med Waterfowler´s Network ska förse tiotals bläsänder med satellit-GPS. Informationen på flyttvägsnivå möjliggör effektivare insatser för bläsanden. Med medlen stöder stiftelsen forskningen genom att finansiera GPS-halsband och arbetet med halsbanden.

Finlands viltvårdsstiftelse – vad är det?

Finlands viltvårdsstiftelse grundades för 80 år sedan, 1942, på initiativ av jordbruksministeriet och Jägarförbundet för att stöda utvecklingen av viltvården och viltforskningen i vårt land. Styrelsen består av representanter för Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Finlands Jägarförbund, Forststyrelsen och Naturresursinstitutet. Stiftelsen publicerar den viltvetenskapliga serien Suomen riista, delar årligen ut stipendier till forskare och studerande för viltbiologiska eller viltvårdsundersökningar samt kanaliserar insamlade medel till stöd för iståndsättning av livsmiljöer och viltforskning.

 

Önskar även du stöda viltvården och forskningen?

riistasaatio.fi