Sinäkin voit lahjoittaa riistalle

Julkaistu12.1.2023

Suomen Riistanhoito-Säätiö aloitti vuoden 2021 alussa yksityisten varojen keräämisen ja kanavoimisen elinympäristötyöhön ja riistantutkimukseen. 

Säätiön ensimmäinen varainkeruujakso kosteikkohankkeiden tukemiseksi aloitettiin vuoden 2022 alkupuolella. Kerätyillä varoilla tuettiin SOTKA-hankkeen kosteikoiden kunnostusta Torniossa, Vöyrissä ja Rovaniemellä ja Waterfowlers’ Networkin koordinoiman Project Penelope -haapanatutkimuksen toteutusta Suomessa. 

Lahjoitusvaroja saatiin yksityislahjottajilta, yrityssponso­reilta ja Waterfowlers’ Networkin kautta jopa Italian Metsästäjä­liitolta.

Suomen Riistanhoito-Säätiö kiittää jokaista tukijaansa, henkilölahjoittajia ja yrityssponsoreitaan – Uittokalustoa, Sastaa ja Swarovskia – ensimmäisen keräysvuoden panostuksista vesilintujen elinympäristöjen parantamiseen.

Aktiivinen ennallistaminen on mitä tärkeintä työtä, ja sen tukeminen jatkuu entistä voimallisempana tulevina vuosina!