Åland

Älgjakten 2019

Publicerad18.3.2020

Under älgjakten 2019 fälldes 77 älgar fördelat på 19 tjurar, 16 kor och 42 kalvar. Det är igen en nedgång jämfört med 2018 då 128 älgar fälldes (36 tjurar, 32 kor och 60 kalvar). Kalvandelen i avskjutningen var något bättre än fjolåret, 55 %.  Tillgången på kalv var något bättre än året före vilket även ses i uppskattningen av antal älgar kvar efter jakten där man uppskattar att 112 kalvar fanns kvar i markerna jämfört med 2018 då antalet var 86. Angående antalet älgar som uppskattas vara kvar efter jakten bör man beakta att några områden avstod från jakt bland annat på Brändö och Vårdö, i dessa områden har man ändå försökt sig på att uppskatta älgstammen varför vi fått fram siffror angående älgar kvar efter jakten även i år.  På fasta Åland minskade det till 299 älgar jämfört med 321 år 2018, och i skärgården minskade det till 276 älgar från 305. Totalt för hela Åland så minskade alltså älgar kvar efter jakten till 575 från 626 älgar år 2018, och detta trots den lägsta avskjutningen sedan 1976.  Orsakerna till älgstammens utsatta läge är säkert flera men troligen så led älgstammen rejält av den torra sommaren 2018 ännu ifjol och detta tillsammans med älgstammens dåliga reproduktionsförmåga de senaste åren gör att älgstammen minskar. Det är därför bra att flera jaktområden tog sitt ansvar och höll igen eller helt hade uppehåll med älgjakten under 2019. Man bör noga följa med älgstammens utveckling detta år och se vilken beskattning som älgstammen tål.  RG

Rådjursjakten 2019

Resultatet från rådjursjakten 2019 blev 4 526 rådjur vilket är en liten minskning jämfört med föregående år då resultatet var 4 572 fällda rådjur. Fördelningen var 1 590 bockar, 1 097 getter och 1 839 killingar. Rådjursstammen är nu åter stabil och kraftig på fasta Åland och i skärgården är den på rekordnivåer. Kökar satte nytt avskjutningsrekord med 102 rådjur tidigare rekordet var 69 från 2017, medan övriga skärgården låg på en väldigt hög nivå utan att ändå slå sina rekord. RG

Vitsvanshjortsjakten 2019

Under hösten fälldes 131 hjortar på Åland vilket är en ökning från fjolåret då 113 stycken fälldes. Hjortarna fälldes i fyra kommuner nämligen Brändö 70, Kumlinge 53, Föglö 6 och Lemland 2 stycken. RG

 

Säl- och skarvjakten 2019

Även säl- och skarvjakten är avslutad för den här säsongen. Totalt fälldes 343 gråsälar år 2019–20 vilket är det högsta resultatet sen skyddsjakten började igen vid milleniumskiftet. Redan ifjol ökade jakten något till 128 gråsälar jämfört med de två föregående åren då bara ca 70 sälar inrapporterats som fällda. Resultatet från skarvjakten var 1 1195 fällda skarvar jämfört med 938 skarvar år 2018. Även dessa siffror står sig bra då detta är det högsta fällda antalet skarvar sedan skyddsjakten började år 2007. Skyddsjakten för båda dessa arter kräver inte längre personliga tillstånd utan kan ske på eget initiativ, båda arter har dock fastställda kvoter om hur många som får fällas, de årliga kvoterna var år 2019 450 gråsälar respektive 2 000 storskarvar. Det är väldigt viktigt att man rapporterar de gråsälar och storskarvar man fäller för att vi ska kunna följa med utvecklingen och också utveckla jakten. Mer information finns på hemsidan www.regeringen.ax. RG

Mera om samma ämne

Prima viltkött, del 1:

Från skog till slakt

9.11.2021
Avskjutningsanmälningarna för sjöfåglar

Anteckna med omsorg!

14.1.2021