Kronhjortsjakt kräver licens

Publicerad22.1.2021

Under de senaste åren har det gjorts flera observationer av kronhjort i vårt land. Jägarna bör därför vara uppmärksamma på identifieringen.

I början av november observerades en ung 4-taggig kronhjort i Norra Österbotten. Året innan observerades en ung kronhjort med ett tiotal taggar i Satakunta och Egentliga Finland. Det är högst sannolikt att de här individerna som hör till artens västra underart har invandrat från Sverige.

Även vid östgränsen har det gjorts observationer av kronhjort, närmare bestämt av den östra underarten som kallas maralhjort. Troligen handlar observationerna om djur som har rymt från ryska hägn.

Kronhjortar kan således påträffas var som helst i landet, vilket understryker vikten av identifiering. Jakten kräver licens beviljad av Finlands viltcentral.