Björnjakten avlöpte som planerat

Under höstens stamvårdande jakt fälldes 342 björnar. 289 dispenser hade beviljats och dessutom en regional kvot på 95 björnar i renskötselområdet. Antalet dispenser och fällda björnar var det största någonsin.

text Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter bild Hannu Huttu

Publicerad19.11.2020

Ett klart större antal dispenser än förut beviljades för östra Finland där björnstammen är tätast. Syftet med att koncentrera dispenserna till landets östra delar var att hejda tillväxten eller minska stammen. I övriga delar av landet var avsikten att bevara stammen på befintlig nivå eller öka den. 

Höstens jakt nådde de uppställda målen. I Norra Karelen blev samtliga beviljade dispenser hastigt använda. Bytet blev rekordstort, hela 163 björnar. Likaså var de 32 björnarna i Sydöstra Finland och de 12 i Norra Savolax fler än någonsin i respektive region.

I övriga delar av landet söder om renskötselområdet fälldes sammanlagt 64 björnar. Den västligaste fällningen gjordes i Virdois i Norra Tavastland.

Inom renskötselområdet fälldes sammanlagt 71 björnar; 16 i det västra kvotområdet och 55 i det östra.