En skogsvildrensko med kalv släpps ur tillvänjningshägnet i Seitseminen i november i fjol.

Utsättningen av skogs­vildrenar har börjat

I nationalparkerna Lauhanvuori och Seitseminen kan man nu få uppleva skogsvildrenar för första gången på ett och ett halvt sekel.

texttext Milla Niemi och Sakari Mykrä-Pohja, Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster Bilder Milla Niemi
Publicerad20.1.2020

Skogsvildrenarna släpptes ut från tillvänjningshägnen som har byggts i båda nationalparkerna. Syftet med utsättningarna är att återinföra arten i sina forna marker i västra Finland.

Tillvänjningshägnen byggdes 2017 och merparten av renarna i hägnen kommer från djurparker.

Dessutom finns där vilda renar som har fångats in. Fortplantningen i hägnen har lyckats fint; under två vårar har det fötts sammanlagt 19 kalvar.

Utsättning i flera steg

De fyra första renarna släpptes i Lauhanvuori nationalpark i september i fjol. Tanken var att få bort de 2,5-åriga rentjurarna före brunsten för att de inte skulle vara i vägen för den dominerande tjuren i hägnet.

I början av december var frihetens timme slagen för en renko med kalv och en tjur som hade fötts våren innan. Enligt planerna ska ytterligare fem renar släppas från hägnet i Lauhanvuori under vintern. Under den sista veckan i november släpptes från hägnet i Seitseminen sju skogsvildrenar: två kor med kalvar som föddes i våras och tre tjurar som föddes 2018.

De släppta renarna försågs med sändare

Renkorna som släpptes från hägnet försågs med satellitsändarhalsband. På några av tjurarna limmade vi på ryggen en liten GPS-sändare som lossnar senast nästa gång djuren ömsar päls. Med sändarna får vi veta hur djuren vandrar och klarar sig efter utsättningen.

En skogsvildrensko förses med sändarhalsband i tillvänjningshägnet.

Tillvänjningshägnen attraherar

De utsläppta skogsvildrenarna verkar tills vidare ha slagit sig ner i närheten av hägnen. De lockas inte bara av närheten till artfränderna utan också av stödutfodringen utanför hägnen.

I september släpptes i Lauhanvuori nationalpark en fyrklöver tjurar som efter utsättningen gjorde några forskningsexpeditioner så långt som 15-20 kilometer från hägnet för att sedan återvända till närheten av hägnet.

Den andra av renkorna som i slutet av november släpptes från tillvänjningshägnet i Seitseminen strövade med sin kalv i fyra dagar kring hägnet. De strövade aldrig längre bort från hägnet än ungefär fem kilometer och återvände till hägnets omedelbara närhet tillsammans med de övriga utsläppta renarna.

Förluster oundvikliga

En av hankalvarna påträffades i början av november död i tillvänjningshägnet i Seitseminen. Troligen hade den dött av skador som den hade fått i brunstens -bataljer.

I Lauhanvuori saknas igen en av tjurarna som släpptes i september. Innan den försvann hade den trasslat in sig i eltråden som löper kring tillvänjningshägnet. När den hade blivit befriad från knipan och lämnade platsen såg den ut att vara oskadd, men dog sannolikt senare av stress eller av skador som den hade fått.

Nästan alla utsläppta skogsvildrenar – även den försvunna tjuren – har färggranna öronmärken som gör det lätt att identifiera dem.

Tre år med tillvänjningshägn kvar

Återutsättningarna ingår i det EU-finansierade projektet skogsvildren LIFE med syftet att förvalta och skydda arten. Projektet inleddes 2016. Arbetet med vildrenar i hägn fortsätter ända till 2022. Efter avslutat projekt ska det finnas en några tiotal individer stor och växande population av skogsvildrenar i eller vid nationalparkerna Lauhanvuori och Seitseminen.

Nästa utsättning av renar ur hägnen sker under innevarande år.