Kalvnyheter från tillvänjningshägnen för skogsvildrenar

Även den här våren kommer kalvar till världen i tillvänjningshägnen för projektet Skogsvildren Life. Detta är redan den femte årsklassen. Årets första kalvning inträffade den nionde maj i hägnet i Lauhanvuori och den första kalven i hägnet i Seitseminen föddes fyra dagar senare.

Bild Milla Niemi
Publicerad23.5.2022

Under de fyra föregående vårarna föddes inalles 38 kalvar i hägnen. Sammanlagt har det alltså fötts bortåt femtio vildrenskalvar i hägnen. Senare i sommar kommer årets kalvar att släppas ut i naturen tillsammans med sina mödrar och de övriga skogsrenarna som fortfarande befinner sig i hägnen.

I skrivande stund räknas årets kalvar som de sista som inleder sitt liv i tillvänjningshägnen eftersom de följande generationerna kommer att födas ute i naturen. Vajorna som släpptes ut under tidigare år har redan fått kalvar under två år. Den här våren väntar vi oss ett tiotal födslar utanför hägnen.

Återutsättningen av skogsvildrenar med tillhörande tillvänjningshägn ingår i det EU-finansierade projektet Skogsvildren Life för att vårda och skydda arten. Projektet inleddes 2016. Till projektets målsättningar hör att återinföra arten i de ursprungliga förekomstområdena i södra Suomenselkä, närmare bestämt i nationalparkerna Lauhanvuori och Seitseminen där renarna släpps fria efter sin tid i tillvänjningshägnen. Projektet koordineras av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster.