Metsäpeuravaadin ja sen vasa vapautetaan Seitsemisen totutustarhasta marraskuussa 2019.

Metsäpeurojen vapautukset alkoivat

Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoissa voi nyt kohdata metsäpeuroja ensimmäistä kertaa puoleentoista vuosisataan.

Tekstiteksti Milla Niemi ja Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus Eräpalvelut Kuvat Milla Niemi
Julkaistu20.1.2020

Metsäpeuroja vapautettiin kansallispuistoihin rakennetuista totutustarhoista. Vapautusten tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille elinsijoilleen läntiseen Suomeen.

Suurin osa vuonna 2017 rakennettujen totutustarhojen kantayksilöistä on peräisin eläintarhoista. Lisäksi mukana on luonnosta pyydystettyjä metsäpeuroja. Lisääntyminen totutustarhoissa on onnistunut hyvin; vasoja on syntynyt kahtena keväänä yhteensä 19.

Vapautukset monessa erässä

Ensimmäiset neljä metsäpeuraa vapautettiin Lauhanvuoren kansallispuistoon syyskuussa 2019. Totutustarhasta haluttiin saada 2,5-vuotiaat hirvaat ulos ennen metsäpeurojen kiima- eli rykimäajan alkua, jotta ne eivät jäisi tarhan valtahirvaan jalkoihin.

Joulukuun alussa vapaus koitti vaatimelle ja sen vasalle sekä edelliskeväänä syntyneelle hirvaalle. Kuluvan talven aikana on tarkoitus vapauttaa Lauhanvuoren totutustarhasta vielä viisi yksilöä.

Seitsemisen totutustarhasta vapautettiin marraskuun viimeisellä viikolla seitsemän metsäpeuraa: kaksi vaadinta tänä keväänä syntyneine vasoineen sekä kolme vuonna 2018 syntynyttä hirvasta.

Vapautetut metsäpeurat seurannassa

Totutustarhoista vapautetuille vaatimille asennettiin satelliittipannat. Osalle hirvaista liimattiin selkään pieni GPS-lähetin, joka irtoaa viimeistään seuraavan karvanvaihdon yhteydessä. Seurannalla saadaan tietoja eläinten liikkeistä ja selviämisestä vapautuksen jälkeen.

Totutustarhat vetävät puoleensa

Vapautetut metsäpeurat näyttävät toistaiseksi asettuneen totutustarhojen lähelle. Lajitovereiden läheisyyden lisäksi niitä houkuttelee tarhojen ulkopuolelle järjestetty tukiruokinta.

Syyskuussa Lauhanvuoren kansallispuistoon vapautettu hirvasnelikko teki vapautuksensa jälkeen muutaman tutkimusmatkan 15–20 kilometrin päähän totutustarhasta, mutta palasi sittemmin takaisin tarhan liepeille.

Toinen Seitsemisen totutustarhasta marraskuun lopussa vapautetuista vaatimista kierteli vasansa kanssa neljän päivän ajan tarhan ympäristöä. Kauimmillaan kaksikko kävi noin viiden kilometrin päässä totutustarhalta, mutta palasi tarhan tuntumaan muiden vapautettujen yksilöiden seuraan.

Metsäpeuravaadinta pannoitetaan totutustarhassa.

Tappioilta ei ole vältytty

Yksi urosvasoista löytyi marraskuun alussa kuolleena Seitsemisen totutustarhasta. Todennäköisesti se oli kuollut rykimäajan tiimellyksessä saamiinsa vammoihin.

Lauhanvuoren kansallispuistossa puolestaan on kadoksissa yksi syyskuussa vapautetuista hirvaista. Katoamista edelsi metsäpeuran sotkeutuminen totutustarhaa kiertävään sähköpaimenlankaan. Pinteestä päästetty hirvas poistui tapahtumapaikalta päällisin puolin ehjänä, mutta se on todennäköisesti kuollut stressiin tai saamiinsa vammoihin myöhemmin.

Lähes kaikilla vapautetuilla metsäpeuroilla – myös kadonneella hirvaalla – on värikkäät korvamerkit, joista eläimet on helppo tunnistaa.

Kolme vuotta totutustarhausta edessä

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Tarhaus jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Lauhanvuoren että Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Seuraavan kerran metsäpeuroja vapautetaan totutustarhoista vuonna 2020.