Tidningen Jägarens gäss övervintrar i Central- och Västeuropa

Tidningen Jägarens gäss tillbringade vintern på olika håll i Europa, både i fiskdammar och nationalparker i Centraleuropa och i Venediglagunen. Vi har också fått uppleva ett relationsdrama då en av gässen bytte make under vintern.

text Antti Piironen bilder Kirsi Sihvo och Esa Sievänen

Publicerad14.5.2020

Vi föreställer oss gärna att gässen har tre tydliga skeden utanför häckningstiden: höstflyttningen med sina pauser för vila, övervintringen och vårflyttningen med sina pauser för vila. Men ofta består gåslivet utanför häckningen av en ganska diffus och oavbruten följd av flyttningar och vila där det är svårt att urskilja tydliga skeden.

Tidningen Jägarens gäss har ändå varit välvilliga gentemot sina följare och för deras del går det ganska bra att urskilja de olika skedena.

Rahja övervintrade i ett litet område i Belgien

Gåsen Rahja (F36), som fick sin GPS-sändare i Kalajoki, var den som bäst hade studerat instruktionsboken; hon var den enda av tidningen Jägarens gäss som övervintrade i Västeuropa. Sedan hon lämnat Finland stannade hon bara i fågelsjön Hjälstaviken i Sverige för att vila och där tillbringade hon ett par månader. Efter vilan fortsatte Rahja i slutet av oktober till byn Maasmechel vid gränsen mellan Belgien och Holland, och tillbringade hela vintern där.

Rahjas övervintringsområde var häpnadsväckande litet; under vintern inflöt tusentals positioner, men avståndet mellan de yttersta positionerna blev bara drygt tio kilometer. Det här avståndet ska vi jämföra med gässens dagliga flygningar mellan platserna där de vilar och betar, som kan uppgå till 50 kilometer enkel resa.

Rahjas (F36) positioner i övervintringsområdet under tiden 30.10 2019-2.3 2020. Gåsen tillbringade sin vinter på ett väldigt litet område i byn Maasmechel på gränsen mellan Belgien och Nederländerna.

Gässen Kuuminainen och Uolio trivdes vid fiskodlingsdammar

Gässen Kuuminainen (F29) som häckar i Björneborg och Uolio (F42) som häckar i Fredrikshamn tillbringade vintern vid våtmarker i Centraleuropa som har bildats vid fiskodlingsdammar. Från Finland flög de till nationalparken Hortobágy i Ungern där det finns gott om anlagda dammar för traditionell odling av karp.

Bägge gässen övervintrade i ett skyddsområde vid gränsen mellan Kroatien och Bosnien-Hercegovina som är grundat för fiskodlingsdammar. Uolio tillbringade nästan hela vintern i området medan Kuuminainen gjorde en avstickare till Ungern mitt i vintern.

Gåsen Pukholma bytte make

Gåshonan Pukholma (F34) från Taivassalo flyttade i september från Finland till nationalparken Cefa vid gränsen mellan Ungern och Rumänien och fortsatte i november till nationalparken Hortobágy. Därifrån fortsatte Pukholma vid årsskiftet till Serbien för att i slutet av januari återvända till Cefa.

Pukholmas vinter bjöd på dramatik eftersom hon bytte make. Hon fångades i somras tillsammans med maken och ungarna, och maken märktes med en halsring. Under våren har hon dock blivit sedd flera gånger här i Finland tillsammans med en omärkt hane. Så sent som den 17 december i fjol observerades hon i Ungern tillsammans med sin halsringsmärkta make, men sedan dess har inga observationer gjorts av maken. Vi vet alltså inte om maken är i livet eller om Pukholma har bytt partner för att maken har dött eller av något annat skäl

Hila (F32) har hållit tätt ihop med samma hane ända sedan ringmärkningen. Paret observerades flera gånger tillsammans både i vintras i Ungern och i våras i Finland. Bilden är tagen den sjunde mars i våras i Kyrkslätt omedelbart sedan paret återvänt till landet.

Hila övervintrade i Venedig

Hila (F32) som häckar i Kyrkslätt vilade under höstflyttningen i Ungern och fortsatte före mitten av november till Venediglagunen, där hon stannade inom ett väldigt begränsat område ända till slutet av januari.

Hila besökte inte alls åkrarna kring lagunen utan tillbringade sin tid i ett våtmarksområde. Lagunen har tidvatten och bjuder uppenbarligen på rikligt med föda eftersom den förmår konkurrera med utbudet på åkrarna runt omkring.

VI SAMARBETAR