Våtmarken Korpinurmi i Ilomants har iståndsatts med finansiering av det danska, nederländska och brittiska jägarbundet.

Från Medelhavet till höga nord – sjöfåglarnas sak är gemensam

Det italienska jägarförbundet finansierar en iståndsättning av miljön för andkullar i tre Sotka-våtmarker i vårt land. Sjöfågelstammarnas framtid är ett gemensamt bekymmer för de europeiska jägarna.

TEXT Mikko Alhainen och Antti Saarenmaa Bilder Petri Jauhiainen

Publicerad17.11.2022

Iståndsättningarna av livsmiljöer har en oerhört stor betydelse, i synnerhet för produktionen av ungar. Finland är ett viktigt häckningsområde för många sjöfåglar och vårt land spelar därför en avgörande roll för deras utveckling. När det gäller iståndsättningen av våtmarker och andra livsmiljöer för fågelkullar är vårt land en föregångare.

I synnerhet i början av projektet är iståndsättningen av en våtmark ett intensivt arbete. Först ska ett lämpligt område identifieras och avgränsas, och markägaren ska vara positivt inställd. Sedan ska det planeras, dammvallar byggas och regleringsmekanismen installeras. Allt detta kräver kapital och många timmars arbete. Men trots detta är det ändå värt besväret eftersom satsningen på häckningsmiljön ger fler kullar.

Arbetet med att iståndsätta våtmarken Leväjänkä har fått finansiering av italienska jägare. Den nya dammregleringsmekanismen installerades i juli. (bild: Holtti Hakonen)

Stiftelse skapar finansieringsnätverk

Viltvårdsstiftelsen samlar in medel för finansieringen av iståndsättningar av våtmarker i vårt land och jobbar aktivt med att skapa ett nätverk för förmedlingen av finansiering, även internationellt. Iståndsättningsstödet från Italien som vi har fått genom den multinationella organisationen Waterfowlers’ Nework utgör ett gott exempel på välriktad finansiering på flyttvägsnivå. Även om satsningarna på livsmiljöer för fågelkullarna är lokala så blir effekterna internationella.

Finansieringen från Medelhavet sträcker ut sin generösa hand till tre livsmiljöer för fågelkullar här i norr, via Viltvårdsstiftelsens insamling av medel. I Leväjänkä i Torneå iståndsätts en torvtäkt till en 48 hektar stor våtmark. På den fem hektar stora Vitmossen i Vörå pågår jobbet med en översvämningsbenägen åker. I Rovaniemi befinner sig planen för att återställa vattenhushållningen på den åtta hektar stora våtmarken Viiksikangas på NTM-centralen för ett utlåtande. Iståndsättningarna planeras och realiseras av Finlands viltcentrals våtmarksprojekt SOTKA.

I en restaurerad våtmark kan också krävande arter som svarthakedoppingen trivas.

Sotka-våtmarken i Korpinurmi ger resultat

Det danska, nederländska och brittiska jägarförbundens finansiering via Waterfowlers’ Network bidrog till iståndsättningen av våtmarken i Korpinurmi i Ilomants. Dammvallarna och regleringsmekanismen byggdes i augusti i fjol. I våtmarken fanns redan ett etablerat, häckande fågelbestånd. Fåglarnas livskvalitet kommer att öka när vattennivån höjs i vår och det bildas en flera gånger större svämäng. I somras följde vi med livet i våtmarken med en direktsändande kamera; viggar, stjärtänder, sädgäss, svarthakedoppingar, vadare – en artrik fågelfauna!

Det senaste avsnittet i podden Sorkkia ja sarvia handlar om vad vi kan göra för sjöfåglarna.

Genom att understöda iståndsättningen av de bästa häckningsplatserna förbättrar vi ändernas produktion av ungar. För ytterligare information se riistasaatio.fi