Upphovsmannen bakom knipholksprojektet, Risto Virtanen, berättar om hur holken sätts ihop.

Knipholkar snickrades för Norra Karelen

I det landsomfattande projektet för knipholkar har vi redan tillverkat drygt 1000 nya enrummare för sagornas och sägnernas nationalfågel knipan. I Joensuu snickrade talkofolket bortåt 200 holkar.

Text och bilder Kai-Eerik Nyholm

Publicerad5.5.2023

Nästan tvåhundra av projektets knipholkar blev hopsnickrade i slutet av mars i Joensuu. Tillsammans med Jägarförbundet hade Finlands viltcentral kallat till holktalko vid nordgränsen för projektet. Projektpappan Risto Virtanen körde dit från Torneå med färdiga holkämnen i bilen. Evenemanget ordnades på en stor supermarketparkering där arrangörerna för evenemanget Koppelohaukut 2023 ställde upp med braskaffe, bulla och korv som uppladdning inför höstens stora hundprov.

Lördagens dystra väder avskräckte inte deltagarna; redan vid niosnåret på morgonen hade holkfabriken ångan uppe. Ett 160-tal holkar hade reserverats på förhand och folk från olika håll i landskapet hade strömmat till. Jaktvårdsföreningarna i landskapet hade utmanats att delta i talkot och de allra flesta ställde upp. De nordkarelska kandidaterna för samtliga partier i riksdagsvalet hade också blivit inbjudna, men bara Krista Mikkonen dök upp. Hon spikade ihop holk nummer 1290, som visst är på väg åt Enonkoskihållet.

Först snickra och sedan skriva avtal

Efter Risto Virtanens inledning och demonstration kunde deltagarna hugga in, och i holkfabriken började elementen monteras ihop. Hopsättningen av knipholkarna började med sidoväggarna och därefter bottenplattorna. Efter dem följde framväggen, med ett färdigt borrat ingångshål. Sedan de två tvärslåarna för uppsättningen och slutligen taket. Efter det var holken klar att svedas med gasbrännare.

Efter snickrandet följde avtalspappren och sedan fick varje bostad för knipor sitt ordningsnummer på framväggen. Den som snickrar en holk förbinder sig att anmäla positionen där bostaden hängs upp. I paketet ingår också det årliga underhållet och att följa med häckningen.

Knipholksprojektet handlar om att konkret bekämpa naturförlusterna och hjälpa kniporna med bostadsbekymren. Från ord till handling, alltså!

Glädjande många ungdomar deltog och snickrade holkar för hemknutarna.