Ansökningen om hjortdjurslicenser hade fint flyt

Ansökningsomgången för hjortdjurslicenser är avklarad för denna gång. I det stora hela hade ansökningsprocessen bättre flyt i år än under tidigare år.

Text Reetta Hokkanen

Publicerad2.6.2024

I år löpte ansökningstiden från den första april till den 30 april klockan 16.15, och inom den här tiden fick Finlands viltcentral in 2013 ansökningar. Fem ansökningar trillade in efter att tiden hade gått ut.

Ansökningsomgången i siffror

I år ansöktes om 40 477 licenser för älg, 61 602 licenser för vitsvanshjort, 674 licenser för dovhjort och 96 licenser för skogsvildren. Varje licens ger rätt att fälla en vuxen eller två kalvar.

Licensansökningarna täckte drygt 90 procent av landets landareal, vilket betyder att vi förvaltar hjortdjuren i så gott som hela landet. Räknat per viltcentralsregion fick vi förstås in flest ansökningar i de största regionerna; Lappland 464, Kajanaland 301 och Uleåborg 235 stycken. Minst fick vi in i Satakunta 45, Sydöstra Finland 40 och Kust-Österbotten 21 stycken. Antalet ansökningar påverkas kraftigt av att det är så vanligt med samlicenser.

De största samlicenserna fanns också i år i Lappland. Där kan arealerna uppgå till svindlande 1 400 000 hektar (!) med drygt 60 deltagare i en samlicens.

Ansökningsprocessen har igen slipats med framgång

I år hade vi för första gången en chatfunktion vid handläggningen av licenser för hjortdjur, och en funktion för utredningen av splitterområden och överlappande ansökningsområden. Det här gjorde det möjligt för både ansökarna och handläggarna att göra utredningarna direkt i Oma riista. Utredningarna om splitterområden och överlappningar fanns direkt tillgängliga i systemet och svaren på utredningarna sparades automatiskt i tjänsten; informationen skickades alltså inte alls på andra kanaler, som e-post. Den här nya egenskapen gör utredningarna smidigare och ökar även datasäkerheten.

Ansökarna hade också bättre tillgång än förut till bakgrundsinformation om hjortdjuren, bland annat webbplatserna riistavahingot.fi, riista.fi och luonnonvaratieto.luke.fi. Tjänsten Oma riistas rådgivning hjälpte ansökarna med bland annat frågor som gällde skapandet av områden.

 

Löpte ansökningsprocessen för älglicens fint för dig? Har du några utvecklingsförslag? Berätta om dina erfarenheter i kommentarsfältet.
Subscribe
Notify of
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

De nya licenserna för hjortdjur beviljas senast i slutet av juli.