Hirvieläinten pyyntilupien haku sujui hyvin

Hirvieläinten pyyntiluvat tulevalle kaudelle on jälleen haettu. Yleisesti ottaen hakuprosessi oli aiempia vuosia sujuvampi.

Teksti Reetta Hokkanen

Julkaistu2.7.2024

Tänä vuonna hakuaika oli 1.4.–30.4. klo 16:15, jonka puitteissa Suomen riistakeskukseen saapui 2013 hakemusta. Viisi hakemusta jätettiin hakuajan sulkeuduttua.

Hirvieläinlupahaku lukuina

Hirvelle haettiin 40 477, valkohäntäpeuralle 61 602, kuusipeuralle 674 ja metsäpeuralle 96 pyyntilupaa. Yhdellä luvalla voi kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Lupahakemukset kattoivat yli 90 prosenttia Suomen maa-alueesta, joten hirvieläinkantoja hallitaan kattavasti. Riistakeskusalueista eniten hakemuksia vastaanotettiin luonnollisesti pinta-alaltaan suurilla alueilla Lapissa (464 kappaletta), Kainuussa (301) ja Oulussa (235). Vähiten puolestaan Satakunnassa (45), Kaakkois-Suomessa (40) ja Rannikko-Pohjanmaalla (21). Hakemusten lukumäärään vaikuttaa voimakkaasti yhteislupien yleisyys alueella.

Suurimmat yhteisluvat sijaitsivat tänäkin vuonna Lapin alueella. Pinta-alat ovat siellä suurimmillaan yli 1 400 000 hehtaaria ja yhteisluvassa oli jopa yli 60 osakasta.

Hakua parannettiin taas onnistuneesti

Tänä vuonna oli hirvieläinten pyyntilupien luvankäsittelyssä ensimmäistä kertaa käytössä chat-viestintäkanava sekä sirpalealueiden että päällekkäisten hakemusalueiden selvitykseen tarkoitettu toiminto, joka mahdollisti luvanhakijoille ja -käsittelijöille selvitysten tekemisen suoraan Oma riista -palvelussa. Selvitykset sirpalealueista ja päällekkäisistä alueista löytyivät suoraan järjestelmästä ja selvitysten vastaukset tallentuivat automaattisesti palveluun, eikä tietoja lähetetty esimerkiksi sähköpostitse. Uusi ominaisuus sujuvoittaa selvitysten tekemistä ja lisää tietoturvallisuutta.

Hakijoille oli myös aiempaa paremmin tarjolla taustatietoa hirvieläimiin liittyen, muun muassa riistavahingot.fi, riista.fi ja luonnonvaratieto.luke.fi -osoitteissa.

Oma riista -palvelun neuvonta auttoi hakijoita esimerkiksi alueiden muodostamiseen liittyvissä asioissa.

 

Sujuiko hirvilupahakuprosessi hyvin, minkälaisia kehitysehdotuksia sinulla olisi? Kerro kokemuksistasi kommenteissa.   
Subscribe
Notify of
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Uudet hirvieläinluvat myönnetään viimeistään heinäkuun lopulla.