Ansök om hjortdjurslicens i april

Publicerad7.3.2023

Ansökningstiden för jaktlicenser börjar den första april. I år ska ansökningarna lämnas in senast den andra maj kl 16.15. Ansökningarna görs i tjänsten Oma riista.

För många ansökare går den elektroniska licensansökningen på rutin, men börja ändå med att läsa igenom anvisningarna. Var särskilt uppmärksam på att ansökningskartorna är uppdaterade (se s 53), så vi inte behöver utreda splitterområden eller överlappningar som har avskiljts i det föregående licensövervägandet på nytt.

Ansökningsvillkoren, gällande allmänna anvisningar och information om ansökningsprocessen: https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur.

 


Ett kart-komihåg

Ansökningskartan:

 • Läs omsorgsfullt igenom ansökningsanvisningarna
 • byt jaktsäsong 
 • jämför och uppdatera statsmarkerna i ansökningen,
  även de separata områdena
 • jämför kartan och avtalen 
 • jämför jaktområdet med det som avskiljdes i fjolårets licensbeslut 
 • kontrollera särskilt att du har strukit splitterområdena och områdena utan jakträtt 
 • inför rättelserna och uppdatera den nya ansökningskartan 
 • skicka områdeskoden till licensansökaren 

Jaktkartan:

 • stryk och uppdatera de avgränsningar och fastigheter som nämns i licensbeslutet, så även
  jaktledarna och jägarna ser dem

 

Oma riistas helpdesk håller öppet vardagar kl 12–16.

 • E-mail: oma@riista.fi
 • tfn: 029 431 2111.