Från observation till fällning – hjortdjurslicensen steg för steg

Grafik Tero Salmela

Publicerad7.3.2023

Jakten består av en händelsekedja och där kan avståndet från en älgobservation till skottet vara väldigt kort. Men få kommer ändå att tänka på, när de räknar taggarna på den fällda älgen, att fällningen samtidigt utgör en länk i licensprocessen för nästa säsong. Observations- och fällningsinformationen utgör en droppe i flödet som leder till en målinriktad och planmässig älgjakt under följande höst.

Utöver jägarna spelar också följande aktörer en betydande roll i kedjan från observation till fällning: Naturresursinstitutet (LUKE), de regionala viltråden (RVR), jaktvårdsföreningarna (jvf), intressegrupperna, Finlands viltcentral, licensansökarna och jaktledarna. Och självfallet också jakträttsinnehavarna, som tillåter jakten i sin skog!